Çarşamba, Şubat 21, 2024
Ana SayfaKöşe YazılarıNuretin DİKERZirveye Götüren YÖNETİM

Zirveye Götüren YÖNETİM

Yönetici ve yönetim ile ilgili bilgiler veren bir kitabın satır aralarından alıntıdır.

Eğer bir iş başarılı ise, yöneticileri başarılı demektir. Yöneticisi başarısız bir kurumun başarılı olması ve başarısını devam ettirebilmesi mümkün dahilinde değildir. Çünkü yönetici kurumun beyni, yönetimde ana kumanda merkezidir.

Yönetimin başarılı olması için bir takım noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. bunlar:

A) Planlama: Neyin, nerede, ne zaman, kim tarafından ve nasıl yapıla-cağının önceden tasarlanmasıdır. Riski en aza indirmeye yardımcı olur.

B) Örgütleme: Yapılan bir planı gerçekleştirmek, istenen amaca ulaş-mak için gereken yapının oluşturulmasıdır. Bu sayede yönetici, yapacağı işlerde daha rahat edecektir.

C) Yön Verme: Planlama ve örgütleme işi bittikten sonra sıra yönetici-den gelecek emire kalmıştır. Amaca giderken onun komutlarına göre hareket edilecektir.
D) Koordinasyon: Planlama, örgütleme ve harekete geçirilen düzenin bütün unsurları arasında uyumun sağlanması demektir. İhmali sonucunda uyumsuzluk ve uyumsuzluk sonucuda çatışma meydana gelir.

E) Karar Verme: İsabetsiz karar veren bir yönetici diğer bütün mad-deleri yerine getirsede yine başarılı olamaz.

F) Motivasyon: Yöneticinin çalışanları kurumun amacı doğrultusunda harekete geçirmedir.

G) Yenilik Yapmak: Değişime ve yeniliğe kapalı bir kurumun ayakta kalınması muhtemeldir.
Bir insan iyi bir yönetici olmak istiyorsa, etrafındakiler tarafından sevilmesi lazımdır. Bir kişi astlarına ve üstlerine karşı kalbinde dostluk yolu aşmamışsa onu yine sorunlar bekliyor demektir.

Çünkü sevilmeyen insanlar lider olamazlar. Çünkü; yaşanılan günler hep geniş günler olmayacak, kurumun maruz kalacağı bir bunalımda, bir kriz esnasında, sadakatinden bir şey kaybetmeyecek astlara ihtiyaç duyacaktır. Bunu yapacak insanlara ancak gönülden bağlı insanlardır.

İnsanlarla geçinebilmek ve onları üzmeden darıltmadan, uygun olmayan davranışlarını değiştirmek veya tamamen terk ettirebilmek çok mühimdir. Onlarla geçinebilmenin ilk şartı dinlemesini bilmektir.

Yetenekli bir yönetici, konuşmaktan çok dinleyen kişidir. Dinlemek asıl problemlerin su yüzüne çıkmasına neden olur ve yönetici, insanlarla iyi geçinebilmek ve aynı anda amaçlarına hizmet ettirebilmek için atması gereken adımların ayarlanmasında yardımcı olur.

Son olarak, bir yöneticinin hiç unutmaması gereken bir kaç kuralı zikretmek gerekir.

1- Alın teri olmadan hiç bir şey olmaz. Başarının sırrı alın teridir.

2- Yetenekli astlar ve yardımcılar birer rakip olarak kabul edilmemelidir. Başarı elde edilirken onların büyük faydaları görülecektir.

3- Bir lider liderlik ettiği kişilerden, bir karşılık beklemeden onlara karşı gerektiğinde fedakarlıkta bulunmalıdır.

4- Yönetici tabii davranmalıdır. konumunun sahte gururuna kapılmamalıdır.

5- Kişi hatalarının olabileceğini kabul etmeli, başarılı olabilmek için hergün bir önceki günden daha çok çalışmalıdır.

6- Yönetici Öznel değil ;nesnel olmalıdır.

7- Astlar arasında sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturulmalıdır. ama bunun yıkıcı bir hal almasına izin verilmemelidir.

8- Bir kurum için en büyük tehlike moral ve disiplinsizlikten yoksun olmaktır.

9- Belli bir Misyonu ve vizyonu olmalı , disiplini elden bırakmamalıdır.

10- Yönetici kendi hareket ve ilgisini gerektiren iş ve sorumlulukları bir başkasına asla yüklememelidir.

11- Yönettiği yerin fiziki durumunu düzeltmeli , aksaklıklara ve problemlere çözüm üretmelidir.
12- Personelinin hepsine aynı mesafede olmalı ve bunu da personeline hissettirmelidir.

13- Belli bir Misyonu ve vizyonu olmalı disiplini elden bırakmamalıdır.

14- Aşırı kuralcılığın ve şekilciliğin ; bulunduğu yeri gereceğini asla unutmamalıdır.

15-Son olarak özü ve sözü bir olmalıdır.

Yazarı: Doç. Dr. Nurullah GENÇ

Önceki İçerik
Sonraki İçerik
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments