Çarşamba, Aralık 6, 2023

Gerçek Öğretmen

Bir zamanlar üç kıtayı nal sesleriyle çınlatan insanların torunları, bugün ne yazık ki geri kalmış bir toplumun üyeleri durumundadırlar.
Bu toplum yarım asırdan beri büyük kalkınma çabaları içinde görülüyor. Pek çok şeyler başarıldı ama daha başarılması gerekli bir çok şeyler var …
Çağdaş toplumlar düzeyine erdirme amacıyla çırpındığımız toplumumuzun bu düzeye erişmesini engelleyen en önemli etmen cehalettir.
İnsanlarımızı eğitmeden çağdaş uygarlık düzeyine erişemeyeceğimiz bir gerçektir. O halde toplumumuzu eğitme işi, gerçekten büyük bir gayret ister. İşte bu büyük işi yapacak tek kişi öğretmendir. Genç kuşakları yetiştirip geleceğin Türkiye’sinin kaderini çizecek olan da yine öğretmendir. Türkiye‘de bugün en önemli ihtiyaç top, tüfek değil cehalete karşı bunlardan daha etkin bir silah olan eğitimdir.
Öğretmenlik mesleği, böyle yüce ve üstün bir görevi üzerine yüklenmiş olduğundan mesleklerin en kutsalıdır.
“Lafla peynir gemisi yürümez” demiş atalarımız.
Öğretmenin fiil adamı olması için çalışkan ve disiplinli olması gerekir. Ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınma bütün fertlerin kendisi için değil bilinçli olarak vatan için çalışmasıyla mümkün olacaktır.
”Uygarlık yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.
-Atatürk-“.Yenileşmek için bilinçli çalışmaya, bilinçli çalışmak için çalışma yollarını bilmeye ve bunların ışığı altında ülkücü olmaya ihtiyaç vardır.
Öğretmen, öğrenme ve öğretme yollarını bilen eğitici kişi olmalıdır.
“Bilgisiz insan, meyvesiz ağaca benzer.” Öğretmenin çevresini çeşitli alanlarda aydınlatıp kalkındırabilmesi için bilgiye ihtiyacı olacaktır. Bilgisiz insanın yurt kalkınmasında hiç bir etkinliği olmaz. Öğretmen, mesleğinin kutsallığını kavramış bilir kişi olmalıdır.
Çağdaş uygarlık düzeyine erdirmek amacıyla çırpındığımız çağımız
Türkiye’sinde yapıcı, yaratıcı, uygulayıcı elemanlara ihtiyaç vardır. Türkiye’yi özlenen seviyeye getirecekler, böyle kişilerdir. Bunun için öğretmenin uygulayıcı olması şarttır. Uygulayıcı olabilmek için de kendini çeşitli sahalarda yetiştirmelidir. Yetiştirmelidir ki bir mum gibi etrafını aydınlatırken kendisi eriyip gitsin.
Her insanın lider olamadığı bir gerçektir.
Öğretmen, geliştirdiği yetenekleriyle lider olmaya çalışmalıdır. Halka kendisini sevdirmeli ve onlar için çalışmalıdır.
Gerçek insan vasfını taşıyabilmek için iyi ahlak sahibi ve vicdanlı olmak şarttır.
İyi bir öğretmenin de bu vasıfları üzerinde taşıması gerekir.
Gerçek öğretmenin bu vasıfları pekiştirebilmesi için Atatürkçü, inkılâplarına bağlı, kişiliğine bağlı davranışlar geliştirerek halka inmeye çalışması gereklidir.
Anadolu’nun en uç köşelerinde kalmış, bilgiye ve uygulayıcıya susamış, cehaletten kurtulma arzusuyla çırpınan yörelerimiz böyle öğretmenler beklemektedir.

          Özcan TÜRKMEN, EMRE, Yunus Emre İlk Öğretmen Okulu Yayın Organı; 16 Mart Özel Sayısı, 1973

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments