Çarşamba, Aralık 6, 2023

Atatürkçülük

Türk milletinin ve Türk gençliğinin yolu; ancak, Atatürk’ün çizdiği yoldur.
Ondan sapmış olanlar, ATATÜRKÇÜ olamazlar. Atatürk’ü boş yere maske olarak kullanmaktan vazgeçmelidirler …
Aksi halde tarihin huzurunda bunun hesabını ağır ödeyeceklerdir.
Atatürkçülük dışında milletimize hiçbir yol gösterilemez; aranamaz. Bu yol ki namuslu, mutlu, uygar … Türkiye’ye çıkmaktadır.

Atatürkçülük Atatürk’ün savaşından, inkılâplarından, düşüncelerinden … çıkan ilkeler ve ülküler bütünüdür.
Atatürkçülük, bilimin hayatta tek yol gösterici olduğunu bilmek ve düşünce hürriyetine saygı beslemekle mümkün olabilir.
Atatürkçülük, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin dirilme, güçlenme ve kalkınma davası, çağdaş uygarlık seviyesindeki hakkı olan gerçek yerine ulaşabilme idealidir.
Fert ve millet olarak en ulvî vazifemiz, Atatürk’ü tanımak ve tanıtmak olmalıdır. O’nun yaşayan, yaşaması gereken, yaşayacak yönlerini göremedik.
Gerçek Atatürk’ü anlayamadık …
O’nu maalesef, bir şuur konusu olarak koruyamadık.
Büyük önder! Temelini attığını ölmez eserin ve esaslarını genç nesiller olarak kanımızın son zerresine kadar muhafaza ve müdafaa edeceğimize, bir kere daha, namusumuz üzerine söz veriyoruz.
Ve seni kendi tabirinle yaşıyoruz: NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
Bugünün, yarının Atatürkçülüğü budur:
Atatürkçülüğü bayrak edinmiş Atatürkçü, gerçek manada milliyetçidir; şoven, ırkçı, kinci … değildir. Laiktir. Sosyal reformları gerekli görür. Hürriyet sevgisi, onu aşırı uçların tesirinden ve çeşitli saplantılardan korur.
Atatürkçü, dünyanın gidişi önünde milletinin çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarılması gerektiğine inanır.
Atatürkçü, asla, istismarcı değildir.
Atatürkçü, halkın faydasına halkçıdır. Kendi menfaati için “Sahte Halkçılık” yapmaz; yapamaz…
Atatürkçü, elbette, her şeyden önce CUMHURİYETÇİ’dir. Onun cumhuriyetçiliği eşitliği, hürriyeti olmayan “Sözde Cumhuriyet” olamaz!
Atatürkçü, Türk Cumhuriyeti’nin, Atatürk inkılâplarının yılmaz ve yenilmez savunucusu ve güçlü bekçisidir.
Atatürk, yaşayan bir kavramdır. Sağlamdır. Tazedir. Yenidir.
Atatürk, millî bir kahramandır. Millî bir değerdir. Millet gerçeğini işleyen millî bir dava adamıdır. Bu yüzden Atatürk’ü tanımak ve tanıtmak, millî bir vazife olmalıdır.
Asil Türk Genci! Vicdanının sesini dinleyerek Atatürk’ün yolundan ayrılma. Seni saptırmaya çalışanlara aldanmayacak kadar zeki ve bilgilisin.
Atatürk’ü sevmek, O’nu anlamakla başlar. Bunu hiçbir zaman unutma …
Bugün varsak,
Bugün yaşıyorsak,
Bugün bir araya gelebiliyorsak,
Bugün “İlelebet var olacağız” diyebiliyorsak.
Bugün son nefer son nefese kadar tek bilek, tek yürek olabiliyorsak, elbette, O’nun ve O’nun ilkelerinin sayesindedir.
Bunun şuurundayız. Bunu böyle biliyor; böyle söylüyoruz. Şuurumuzun sarsılmayacağı hususunda kesin kararlıyız.
Bunun için ve bu inançla dimağımızı her an uyanık bulunduruyoruz.
Böyle olması, bunun ebediyyen devam etmesi; en büyük isteğimiz, en yüce arzumuz, en kutsal görevimizdir. Görevimizin idrakindeyiz.
Aziz Atatürk!
Sen milletlinle övünürdün. Milletin de seni yetiştirmekle iftihar edecektir. Birbiri ardına gelen Türk nesilleri, daima, senden ilham alacaklar; senin ilkelerinle yaşayan “Büyük ve İleri Türkiye’yi” gerçekleştireceklerdir.
Rahat uyu Atatürk …
Bugün ve ebediyyen minnet sana …
Şükran sana …
Saygı sana …
Özcan TÜRKMEN,Millî Kültür Dergisi, Gençlik Özel Sayısı(53), Mayıs 1986 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, ANKARA
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments