Pazar, Şubat 25, 2024

Neden Evet

Osmanlının Son Döneminde ve Türkiye de üç asırdır yerleşik bulunan ‘’derin fecaat cephesi’’nin egemenliği bugünlerde can çekişiyor. Milletimizin sosyo -kültürel seviyesinde ve ekonomisinde görülen iyileşmeler oynanan oyunları bugün daha anlaşılır kılıyor. Anadolu’nun en ücra köşelerinde bile oynanan oyunların daha iyi gözlemlendiğine şahit oluyoruz.’’Fecaat cephesi’’nin hiçbir zaman değer   vermediği Anadolu insanı takdirlerini bu gün ihsası reyle ortaya koyuyor…
Ülkemizde  demokrasinin ikamesi için 12 eylül referandumu ile   gerçek manada  bir  fırsat doğmuştur.Bu fırsatın oluşumu üç asır gibi bir zaman sürecinde ancak olgunlaşabilmiştir… Milletimizin referandum gerçeğini  iyi tahlil etmesi gereklidir.Gereklidir zira milletimize başka bir kurtuluş yolu gözükmüyor.Rol taksimlerinde bu vatanın asli unsurlarına hayat hakkı tanınmıyor,milletimize rol  paylaşımlarında  paryalık   ve vesayete kurbanlık var.  Vatan  evlatları ‘’vesayetin iktidarı’’nın devamını sağlamak için türkü ile kürdü ile  kurban ediliyorlar.İhmallerin   hesabı sorulmuyor, sorulamıyor…
Bulunduğumuz coğrafyada    şartlar  bizleri farklı kılıyor.  Bir yerde her şeyi  ile yaşlanan  Avrupa Kıtası diğer bir yerde  sömürgeden yarı kurtulmuş  veya  hiç kurtulamamış  yoksul ve eğitimsiz 3. Dünya Ülkeleri   bir yerde de  kimliğini arayan Araftaki Ülkeler.   Dünyanın en önemli stratejik  bölgesinde   her şeyi ile bu dünyanın yükünü çekmeye ,kalkındırmaya   ve dünya barışını tesis etmeye hazır bir Türkiye .
      Dünyada Türkiye ye engel çıkaracak ikinci bir güç yok. Tek engel içimizdeki ‘’derin fecaat cephesi’’.Bu cepheyi   edilebiliyorsa  ıslah etmek  , olmuyorsa    tarihin derinliklerine göndermek   bu milletin asli   vazifesi olmuştur.Bu sürecin başlatılması  için  12 eylül referandumunda  EVET oyu vermek   icap eder.
     Referanduma siyasi  boyut   kazandırmamalı ,herhangi bir partinin programı dahilinde  değerlendirmemelidir. Referandumu siyasi bir partinin güven oylamasına dönüştürmek ‘’derin fecaat  cephesi’’nin ekmeğine yağ sürmektir.Her hangi bir parti ile hesabınız varsa referandumdan 10 ay  sonra  genel seçimler  var .
      Türkiye de Demokrasinin gereği olan bir unsur  işletilmeye çalışılmaktadır . Referandum anayasayı  değiştirme yetkisinin    halka bırakılmasından  başka bir şey değildir.
    Referandumda yüksek seviyede evet sonucunun çıkması     anayasa değişikliği ile   yakın vadede temel hak ve özgürlükleri  koruma altına alacak  Türkiye’nin hukuk devleti  olmasını   tescilleyecektir.
    Aksi bir durumda Türkiye de   kaoslar,krizler ,buhranlar ve  ‘’terör bitmeyecek’’ ,vatan evlatları türkü ile kürdü ,bir çok unsur  ölmeye devam edecek,  kaostan beslenen  ‘’derin fecaat cephesi’’nin değirmenine su taşımak olacaktır. Ve ki  barışa ve huzura muhtaç  yaşlı Dünya  BAŞKA BİR BAHARI HEP BEKLEYİP DURACAKTIR…
                                                                                                                          02/08/2010
                                                                                                                        Yüksel Peker 
Önceki İçerik
Sonraki İçerik
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments