Suvermezde Eskimeyen Eskiler “SUVERMEZ’İN DEĞERLERİ BİTMİYO”

Siz söyleyin atanızı yazayım, Tesbih gibi sıra sıra dizeyim. Ben köyümden nasıl ayrı gezeyim, Suvermez'in değerleri bitmiyo. Süleyman sırrı

0
269

Hâl hatır etmiyo dönüp bu yana,
Yeni nesil eskileri tutmuyo.
Anlatsam sizlere başından sona,
Suvermez’in değerleri bitmiyo.

Şahıs’tan başlasam evi aralı,
Bahçesinde ağaçları sıralı.
Telli gızı kalmış bahtı karalı,
Suvermez’in değerleri bitmiyo.

Az beride Yen’alinin evi var,
Ağdaşın yolları amanın pek dar.
Kerpici keserken çamırı karar,
Suvermez’in değerleri bitmiyo.

Annacında durur gulanın Gadir,
Amanın gomşular bu acı nedir.
Uyan uykulardan be Abdilgadir,
Suvermez’in değerleri bitmiyo.

Memiş emmi otururken yazlıkta,
Ali oğlu Averen’de sazlıkta.
Tahir oğlu Gademenin düzlükte,
Suvermez’in değerleri bitmiyo.

Elif ebeminen Hasan emmimi,
Gülizar abamın gülü soldu mu.
Birer birer vadeleri doldu mu,
Suvermez’in değerleri bitmiyo.

Gani çavuş vardı Dumbala ile,
Acıya hasrete alışsa bile.
Yaşayıp giderken gelir mi dile,
Suvermez’in değerleri bitmiyo.

Mustanların çifter çifter atları,
Rahvan gider yakın eder yadları.
Geçen günün kaldı’mola tadları,
Suvermez’in değerleri bitmiyo.

Hüsneli ebemin genişti yeri,
Sevinir evine gelince biri.
Gıt sat hatırlarım Musaydı eri,
Suvermez’in değerleri bitmiyo.

Feride ebemle Veli dedemi,
Unutmak kolay mı Beşir edemi.
Bağının başında duran iğde mi,
Suvermez’in değerleri bitmiyo.

Sadık Hocaların avlu gapısı,
Kime galmış şu dünyanın tapısı.
Evlerinin kerpiçdendi yapısı
Suvermez’in değerleri bitmiyo.

Sıra sıra anlatayım hepini,
Ebedi aleme saldık topunu.
Kim açacak acep ola kapını,
Suvermez’in değerleri bitmiyo.

Çalıklardan hacı Hüsnü nerede,
Ekin biçer çayüstünde derede.
Yurt tutarken Belçikada,Zelede
Suvermez’in değerleri bitmiyo.

Siz söyleyin atanızı yazayım,
Tesbih gibi sıra sıra dizeyim.
Ben köyümden nasıl ayrı gezeyim,
Suvermez’in değerleri bitmiyo.

Süleyman sırrı