Emirdağ “İlçe Salgın Denetim Ekibi” Denetimlere Başladı

Koronavirüs salgını ile mücadelede içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.

0
319

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “İzolasyon Tedbirleri” konulu genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin sahada etkin uygulanması için oluşturulan “Mahalle Denetim Ekipleri” denetimlere başladı.
Muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, yerel yönetim temsilcileri ve kolluk kuvvetlerinden oluşan ekipler, “Maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşımızı ve esnafımızı bilgilendirdi.

İŞTE YAYIMLANAN GENELGE
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : 89780865-153-13429 20/08/2020
Konu : İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri
İlgi : a) 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgemiz.
b) 14.08.2020 tarihli ve 13180 sayılı Genelgemiz.
Koronavirüs salgını ile mücadelede içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu çerçevede farklı tarihlerde çıkardığımız Genelgelerle, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi doğrultusunda hazırlanan formlar kullanılarak süreklilik taşıyacak şekilde denetimler yapılması ve bu amaçla her bir işkolu için kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetim birimlerinin ve meslek odalarının uzmanlık bilgisine sahip personelinden oluşan “İşyeri Denetim Ekiplerinin” oluşturulması hususunda Valiliklerimiz talimatlandırılmıştır.

İlgi (b) Genelgemizle salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve özellikle Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları ile vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya gelebildikleri düğün, cenaze, sahiller, park, bahçe, piknik alanı gibi yerlerde yapılan sosyal faaliyetlerde pandemi kurallarına uyumun teminine katkı sunmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerinin görevlendirilecekleri “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulması Valiliklerimize bildirilmiştir.
İlgi (a) Genelgemizle Koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinin tek elden yönetimi, her türlü şikayet ve ihbarın yapılabileceği çağrı sisteminin kurulması, denetim faaliyetlerine dair merkezi veri tabanının oluşturulması, yetkilendirilmiş uzman denetim ekiplerinin kurulması, tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi vb. amaçlarla, öncelikle pilot uygulama olarak Kırıkkale İli’nde “İl Salgın Denetim Merkezi” oluşturulması ve uygulama sonuçlarına göre diğer illere yaygınlaştırılması istenilmiştir.

Bu çerçevede;

 1. Gelinen aşamada tüm il ve ilçelerimizde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerinin (İSDEM) en geç 22.08.2020 tarihine kadar faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.
 2. Mahalle denetim ekipleri ve işyeri denetim ekipleri ilçe salgın denetim merkezlerinin, ilçe salgın denetim merkezleri ise il salgın denetim merkezlerinin koordinasyonunda faaliyet göstereceklerdir.
 3. İl salgın denetim merkezlerinin koordinasyonu Valinin gözetiminde Vali tarafından görevlendirilen vali yardımcısı, ilçe salgın denetim merkezinin koordinasyonu ise kaymakam tarafından sağlanacaktır.
 4. İl/ilçe salgın denetim merkezlerinde; denetim planlamasını yapmak, mahalle denetim ve işyeri denetim ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak ve gelen ihbar/şikayetleri ilgili denetim ekiplerine iletmek üzere 7 gün 24 saat esasına görev yapmak üzere yeterli sayıda personel (valilik/kaymakamlık birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kolluk birimleri personeli vb.) görevlendirilmesi sağlanacaktır.
 5. Covid-19 kapsamında alınan önlemlere veya belirlenen kurallara aykırı durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması üzerinden ya da 112, 155, 156 çağrı numaraları üzerinden il/ilçe salgın denetim merkezlerine ihbar ve şikayette bulunabileceklerdir.
 6. HES uygulaması üzerinden yapılan ihbar ve şikayetler İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı üzerinden doğrudan ilgili ilçe salgın denetim merkezlerine (büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerinde il salgın denetim merkezlerine) ulaştırılacaktır.
 7. İhbar ve şikayetlerle ilgili olarak ihbarda/şikayette bulunan kişinin kimlik bilgileri saklı tutulacak ve yapılan işlem/denetim sonucu ile ilgili kendisine İSDEM yazılımı üzerinden SMS yoluyla bilgi verilecektir.
 8. Gerek müşterinin herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının (tanılı, temaslı vb.) kontrolü gerekse ilerde tanı konulabilecek kişilere yönelik filyasyon çalışmalarında kullanılması açısından önemli olduğu değerlendirilen “hizmet almak üzere işyerlerine giren müşterilerin iznine bağlı olarak HES kodlarının işletmeci tarafından okutulması” uygulamasının yaygın şekilde kullanılmasına yönelik tedbirler alınması faydalı olacaktır.
 9. Gerek mahalle gerekse işyeri denetim ekipleri; işyerleri, ticari taksiler, toplu ulaşım araçları ve vatandaşlarımıza (temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları bakımından) yönelik daha önceki denetimlerin sonuçlarını İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı üzerinden görebilecekler ve aykırılığın durumuna göre;
  a) Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerini mülki idare amirine ileteceklerdir.
  b) Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacaktır.
 10. Covid-19 tanısı veya temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona tabi tutulan kişilerin bilgileri Sağlık Bakanlığı “Filyasyon İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS)” üzerinden İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı aracılığıyla il/ilçe salgın denetim merkezlerine iletilecek ve bu merkezlerce ilgili kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon şartlarına uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla “Mahalle Denetim Ekipleri” görevlendirilecektir. Mahalle denetim ekiplerince yürütülen kontrol çalışmalarının sonuçları da aynı şekilde Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.

Vali ve Kaymakamlarımızca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak uygulamada herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi,
İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Mahalle Denetim Ekipleri ve İşyeri Denetim Ekiplerinin etkin yönetimi ile Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan karar ve belirlenen önlemlere vatandaşlarımızın, işyerlerinin, ticari taksilerin ve toplu ulaşım araçlarının uymalarının temininin sağlanması hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
Süleyman SOYLU
Bakan