Çarşamba, Aralık 6, 2023
Ana SayfaEğitimSınıfta vaka çıkarsa ne yapılacak?

Sınıfta vaka çıkarsa ne yapılacak?

Sağlık Bakanlığı rehberi güncelledi!
Sağlık Bakanlığı’nın yenilenen salgın yönetimi ve çalışma rehberinde, okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar anlatıldı. 

Bu yeni bölüme göre, ‘Temaslılar‘ okula gidecek, ‘yakın temaslılar‘ evde takibe alınacaktır.
01 Ekim 2020 tarihli Güncellenen Rehberin tamamı için TIKLAYINIZ

COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 455

 1. OKULLARDA COVID-19 POZİTİF VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR
  Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin;
  “Kreşlerde, gündüz bakım evlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında alınması gereken önlemler” (Bölüm 43) ve “Okullarda Alınması Gereken Önlemler” (Bölüm 78) başlığı altında yer alan kurallara uygun eğitim verilmesi koşuluyla bu kurumlarda bir sınıfta vaka çıkması durumunda yapılacak çalışmalar aşağıda yer almaktadır.

  Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından önerilmiş olan Enfeksiyon Kontrol Önlemleri’ne tam olarak uyumun olmadığı durumlarda, tek bir pozitif vakanın tespit edilmesi ile tüm sınıf ve öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.
  Sınıfların en fazla 15 öğrenci ile sınırlı olmasına özen gösterilmelidir.
  Okullarda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin ilgili bölümlerinde belirlenmiş olan COVID-19’dan sorumlu olan kişi veya kişiler, öğrencilerin ve/veya öğretmenlerin okullarda bulunduğu tüm zaman dilimlerinde, okul içerisinde ve
  bahçesinde maskenin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmelidir.
  Ayrıca görevli kişiler okuldaki herhangi bir olumsuz durumu okul idarecilerine ivedilikle sözlü ve
  yazılı olarak iletmelidir.
  İl pandemi kurullarının aksi yönde kararı olmadığı sürece öğrencilerin okulda bulunduğu sürelerde maske takmaları sağlanmalıdır.
  Öğrenciler okullarda olduğu sürece öğretmenlerinin kontrolü altında olmalı; ders araları, okul girişleri ve çıkışları da dâhil olmak üzere öğrenciler sürekli kontrol edilmelidir. Öğrencilerin öğretmen kontrolünde olmadığı zaman dilimi var ise
  temas yönünden yakın temaslı kabul edilmelidir.
  Aynı sınıfta eş zamanlı (14 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.
 2. Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine COVID-19 pozitif tanısı konulması durumunda;
  A. Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak
  şekilde maske kullanması hâlinde,
  » Diğer öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak
  koşuluyla okula devam eder.
  » Öğretmen(ler) temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak
  koşuluyla eğitim vermeye devam eder.
  456 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
  Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu
  sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanmalıdır.
  Semptom veya yüksek ateşi tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
  Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.
  » Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda;
  » Aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilir.
  » Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda;
  » Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa,
  » İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilir.
  » Diğer öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla okula devam eder.
  » Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. okul tarafından 14 gün boyunca günlük iki kez semptom sorgulaması ve ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula
  devam eder veya vaka olarak kabul edilir.
  » Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise,
  » Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
  Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.
  COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 457
  B. Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;
  » Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.
  » Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.
  Öğretmenlerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık
  kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.
  C. Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;
  » Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.
  » Vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.
 3. Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;
  A. Öğretmenin ve öğrencilerin sürekli şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması hâlinde,
  » Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.
  » Diğer öğretmenler temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.
  » Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.
  » Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.
  B. Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;
  » Pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.
  » Diğer öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.
  458 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
  » Diğer öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.
  » Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir,
  C. Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;
  » Öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar yakın temaslı kabul edilir.
  » Tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.
 4. Servislerde, öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;
  A. Servis şoförü/rehber personel, kurallarına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullandığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;
  » Öğrenciler yakın temaslı kabul edilir ve bu servisteki öğrenciler eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.
  » Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder. Semptomlar açısından kendini takip eder.
  B. Servis şoförü/rehber personel ve öğrencilerin kurallarına uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde,
  » Diğer öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.
  » Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske
  takmak koşuluyla çalışmaya devam eder.
 5. Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde COVID-19 vakası çıkması
  durumunda COVID-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak Salgın
  Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA
  ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki bilgilere göre temizlik
  yapılır.
 6. COVID-19 tespit edilen öğretmen ve öğrenci, COVID-19 Salgın Yönetimi
  ve Çalışma Rehberi’ne göre izole edilerek tedavi edilir.
  COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 459
 7. Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde
  vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı
  kabul edilir.
 8. Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda kalem, silgi açacak vb. malzeme
  alışverişi sık olması nedeniyle pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf
  yakın temaslı kabul edilir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul
  edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.
 9. Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu
  halde gelmesi durumunda bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı
  olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments