Evlenmek İsteyen Oğul İle Anasının Hasbihali😀😀

ANA:
A benim gözü pek yiğit civanım
Kara kaş, mah yüzlü gelin isterim
Evham yaptırmasın, olsun güvenim
Hem masum hem nazlı gelin isterim
OĞUL:
Yokuşa sürersin anam düzümü
Söyle gem sürecek döven mi galdı?
Ekşitme ne olur o gül yüzünü
Evlerde ibrikle leğen mi kaldı?

ANA:
Ununu eleyip ekmeğin düren
Tarlada dövenle gemini süren
Akşam güleryüzle sufrayı seren
Namazlı niyazlı gelin isterim
OĞUL:
Unu eleyip de eleği astık
Sanki buğday var da çuvala bastık
Tarlaya tohumu ekmeyi kestik
Harmanı patoza veren mi galdı?

ANA:
Sabah erken kalkıp hamur yoğursun
Yazın iplik büküp kirmen eğirsin
Nenesine ikiz bala doğursun
Şahbaz ceylan gözlü gelin isterim
OĞUL:
Yün eğirsin diyon var mı hiç kirmen
Sayende bak kafam hep karman çorman
Göster gözel anam nerede harman
Rezidansa soba guran mı galdı?

ANA:
Gün doğmadan kalkıp yaksın tandırı
Yannığını yayıp sıksın pendiri
Arı sili etsin basma minderi
Dürüst açık sözlü gelin isterim
OĞUL:
Tandırın vardı da nerde sakladın
Gız ana derdime çok dert ekledin
Sütten çıkma gaşık gibi akladın
Çatmanın başında duran mı galdı?

ANA:
Hem okumuş olsun , hem de genç yaşı
Edepte bulunmaz olsun bir eşi
Hem vicdanlı hem de imanlı döşü
İş tutarken hızlı gelin isterim
OĞUL:
Hem ilim sahibi, hem de genç olsun
Garip balan onu nereden bulsun
Hem okumuş olsun hem görpe olsun
Otuz’unda diploma gören mi galdı?

ANA:
Bulguru kaynatsın turşuyu kursun
Beşirikli olsun harman savursun
Ev bark istemesin yanımda dursun
Tertemiz bir özlü gelin isterim.
OĞUL
Namazı niyazı bilsin diyorsun
Evini süpürüp silsin diyorsun
Bir de kariyerli olsun diyorsun
Bunca maharete eren mi galdı?

☺️😂☺️
Nurgül KAYNAR YÜCE / K. MARAŞ😀
T.C. Kül. Bak. Halk Şairi