Prof. Dr. Sevgi ŞENSÖZ

Prof. Dr. Sevgi ŞENSÖZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sevgi ŞENSÖZ, 1963 yılında Emirdağ’da doğmuştur.

1974 yılında Murat Atılgan İlk Okulu, 1977 yılında Devrim Orta Okulu, 1980 yılında ise Ahmet Kanatlı Lisesinden mezun olarak ilk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamlamıştır.

1984 yılında Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş ve yüksek lisans çalışmasını da aynı üniversitede 1988 yılında tamamlamıştır.

Dr. Sevgi Şensöz Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Kimyasal Teknolojiler alanında başladığı doktora çalışmasını, 1994 yılında tamamlayarak, 1995 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. 2002 yılında Dr. Sevgi Şensöz, Kimya Mühendisliği Bilim Alanında Doçent unvanını almış, 2007 yılında ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim dalında profesörlüğe atanmıştır.

Dr. Sevgi Şensöz Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde;

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (1999-2002),

Kim. Müh. Böl. Temel İşl. ve Termodinamik Anabilim Dalı Başkanlığı (2003-2012),

Müh. Mim. Fakültesi, Fakülte Kurulu Doçent Temsilciliği (2005-2007),

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı (2009-2012),

ESOGÜ, Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2012),

ESOGÜ, Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2012)

ESOGÜ, Senato Üyeliği (2009-2012)

ESOGÜ, Yayın Komisyonu Üyeliği (2010-2012),

ESOGÜ, Üniversite Akademik Değerlendirme Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği (2010-2012) görevlerini yerine getirmiştir.

Dr. Sevgi Şensöz Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki görevlerinin yanı sıra 2010-2012 yılları arasında Türkiye Mühendislik Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği görevine de seçilmiştir.

Dr. Sevgi Şensöz, bugüne kadar çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezlerini yönetmiş/yönetmekte olup, farklı projelerde yönetici/araştırmacı olarak yer almıştır. Dr. Şensöz’ün 22 adedi uluslararası dergilerde makale olmak üzere, 80’in üzerinde makale ve ulusal-uluslararası bildirisi bulunmaktadır. Bu çalışmalarına Uluslararası, Science Citation Index (SCI ) kapsamındaki dergiler tarafından 1000’in üzerinde atıf almıştır.

Ayrıca Dr. Sevgi Şensöz 2010 yılı basımlı “Atatürk’ün Mühendis Kızları” isimli kitapta yer almıştır. Bu kitapta Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze evrensel anlamda başarılı olmuş, 32 Türk Kadın Mühendisin biyografileri ve başarı öyküleri anlatılmaktadır.

Prof. Dr. Sevgi Şensöz evli ve bir erkek çocuk annesidir.

HAZIRLAYAN: ERTUĞRUL ALTINEL – ESKİŞEHİR