Kahev Kodluyor Projesi

KAHEV KODLUYOR PROJESİ ile ilk etapta 10 ilimize akabinde tüm ülkeye “ROBOTİK LABORATUVARLAR” kuruyoruz. Projemiz ile öğrencilerin kodlama, algoritmik-eleştirel-yaratıcı düşünme, iletişim ve işbirliği yeteneklerinin gelişimine destek sağlamayı amaçlıyoruz.
Sonrasında yine KAHEV tarafından düzenlenecek yarışmalar ile kendi başarılarını izleme imkânı yaratmanın yanı sıra değişen bilişim dünyasına çocuklarımızın ayak uydurabilmesi nihai hedefimizdir.

www.kahev.org.tr