Belgeler Işığında Muscalı Aşireti

Muscalı Aşireti, farklı zaman dilimleri içerisinde, “Muscalı”, “Musilceli”, “Muslucalı”, “Musliceli” olarak adlandırılarak kayıtlara geçmiştir. Bu aşiret 1737 yılında Çuhadar Ahmed Paşa’nın sorumluluğu altındadır (COA. H.1149 (1737).246/20067. Fon: AE.SMHD.I).
Aşireti oluşturanlardan bazıları, ödemesi gereken mal-i miriden kurtulmak için, 1767 yılında Aydın ve Saruhan taraflarına firar etmişlerdir (COA. H.1181 (1767).33/1510. Fon: C..ML).
1768 yılında, Muscalı Aşiret Beyi “Murtaza” dır. Eşkıyalığı dolaysıyla Murtaza’nın Kütahya kalesine kalebent edilmesi veya Resmo kalesine sürülmesi ve onun yerine de aşiret beyi olarak aynı aşiretten Recep Bey’in getirilmesi istenir.( COA. H.1181 (1768).178/14023. Fon: AE.SMST.III ).
1777 yılında Murtaza Bey Limni Kalesi’nde kalebent edilir ve Muslucalu Aşireti Abdurrahman Paşazade Mustafa Efendi uhdesindedir (COA. H.1191 (1777).24/1161. C-ZB)
1781 yılında Emirdağı civarı Karaman’ın Bozulus Kazası’na tabi ve Musilceli Aşireti Beyi de Receb Bey’dir (COA. H.1196 (1781).24/1172. Fon: C.ZB).
Kaynak: Şükrü Türkmen . Aşiretlerin Anadolu’da İskanı/ Emirdağ Örneği, 2021, s.46,47