BDDK, alacaklıyı arama ve mesaj sınırı kararı aldı!

Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ve alacaklarına ilişkin esasları belirleyen BDDK yönetmeliği yenilendi. Öte yandan yönetmeliğe göre, borcu olan kişiyle belirli günler ve saatlerde sınırlı iletişim kurulacak.

Yönetmelikle varlık yönetim şirketlerinin faaliyet alanları ve alacakların devrine ilişkin süreçler tekrar düzenlenirken, muhasebe, finansal raporlama ve iç sistemlere yönelik yeni hükümler tesis edildi.

BORÇLA İLGİLİ YETKİLİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE HERHANGİ BİR BİLGİ VERİLMEYECEK
Finansal tüketicilerin korunmasına ve alacakların takibine yönelik süreçler de detaylı şekilde yönetmelik kapsamına alındı.

Buna göre yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca bildirimde bulunulmasına rağmen borcun ödenmediği hallerde resmî tatil günleri ve pazar günleri hariç olmak üzere sadece 09.00-20.00 saatleri arasında borçluyla iletişim kurulabilecek.

Borçla ilgili yetkili olmayan üçüncü kişilere borçla ilgili herhangi bir şekilde bilgi verilemeyecek ve bu kişilerle iletişim kurulamayacak.

BORÇLU GÜNDE EN FAZLA 3 KERE ARANACAK
Borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısı günde en fazla 3, mesaj sayısı ise 1 ile sınırlı tutulacak. Borçluya ulaşıldığı ve konunun aktarıldığı durumlarda ise borçlunun kayıt altına alınmış rızası bulunmadıkça bir sonraki aramaya kadar asgari 5 iş günü geçmesi gerekecek. Borçlu olduğuna dair varlık yönetim şirketinin elinde somut belgeler olmadıkça borcunu kabul etmeyen, herhangi bir uzlaşmayı reddeden ve kesinlikle aranmak istemediğini açıkça ifade eden kişiler aranamayacak