Iskalamayalım Aman

Hepimiz, yaşadığımız sürece belli zahmetleri göze alıyoruz.
Hepimiz, yaşadığımız sürece belli bir bedel ödüyoruz. Bu bedellerin nicelik veya niteliği değişse de hepimiz ödüyoruz.
Ödedikçe olgunlaşıyoruz belki ama ödedikçe yoruluyoruz. Yorgunluklarımız fazlaca zorluyor kimi zaman hepimizi.
Fiziki yorgunluklar dinlenme ile geçiyor. Allah gönül yorgunluğu vermesin.
Yorgunluklar geçtikçe yaşadığımızın farkına daha çok varıyoruz.
Prof. Dr. Muharrem Dayanç dostumuzun bir yazısında okuduğum ‘Menzili ölüm olan göçtür hayat.’ ifadesi yaşayışımızı yeniden değerlendirmemizi sağlıyor sanki. Sanki hayatı kaybetmekten daha acı bir şeyin, yaşamanın anlamını kaybetmek olduğunu kavratıyor. Evet, sanki akıp giden hayatımıza seyirci kalmamak gereğini, hayatımıza yön verebilme esaslarını vurguluyor.
Evet, yaşadığımızın farkına varacağız.
Nefis peşinde azgınlaşmadan yaşamak belki de yaşadığının farkına varmak.
Karnı doymak, muhtaç olmamak, sevdiklerinin sevenlerinin varlığını bilmek belki de yaşadığının farkına varmak.
Kaybedilen sevilenlerideğerini anlayıp yanındakilerin varlığını yeni bir şuurla kavramak belki de yaşadığının farkına varmak.
Zamanı kendimize de çevremize de zarar vermeden yaşayabilmek belki de yaşadığının farkına varmak
Çevremizdeki varlıkların yaratılış sebebini, yaratılış gayesini kavrayıp onlardan haz alabilmek belki de yaşadığının farkına varmak.
Başta kendimize olmak üzere çevremize değer biçmek, kıymet koymak, kıymetlendirmek; değer kazandırmak; bir şeyi yerinde ve işe yarar şekilde kullanmak, verimli kılmak belki de yaşadığının farkına varmak.
Maddî veya manevî bir değer taşımayandan, kıymetsizden uzaklaşabilmek belki de yaşadığının farkına varmak.
Üstün nitelikleri bulunana, sanat değeri olana, manevî değeri yüksek olana yönelebilmek belki de yaşadığının farkına varmak.
Hayallerden doğan umutlara sahip olabilmek belki de yaşadığının farkına varmak.
Yaşadığının farkına varmak, belli bir yerde anı değerlendirmek demek.
Keyfe göre hareket etmeden mutlu olmayı bilebilmek yaşadığının farkına varmak.
Vakit geçirmede sıkıntı yaşamamak, belli bir yerde yaşadığının farkına varmak.
Yaşadığının farkına varmak, küçük ayrıntıları atlamamak ya da bunlara takılıp kalmamak demek özetle. Fark etmek sadece, sadece fark etmek… Farkı fark etmek sadece…
Yaşadığımızın farkına varalım.
Neye önem vermeyip üzerinde durmadığımızı, neleri atladığımızı sık sık kendimize soralım. Bu konuda yakın çevremizden yardım ve destek alalım.
Yaratılan hemen her şeyin kıymetli, değerli olduğunu kabul edip bunu çevreye de bildirici davranışlarda bulunalım.
Kadir kıymeti bilmeyenden, değerinin gerektirdiği şekilde hareket etmeyenden uzak durabildiğimiz kadar uzak duralım.
Değer bilip bu değeri koruyacak şekilde hareket eden, kadir kıymet bilenleri ihmal etmeyelim.
Anı yaşayabilmenin önemini ve değerini kavrayalım.
Anı yaşamamanın acısını zamanla çekeceğiz, bu acıyı yaşayanları dinleyip ibret alalım. Anı yaşamamanın acısını hafif atlatmaya çalışalım.
Ertelemeyelim.
Yaşadığımızın farkına varalım aman.
Aman ıskalamayalım. Aman önümüzdeki imkânı ve fırsatı değerlendiremeyip sonuç alamayanlardan olmayalım.
Aman, aman ha!
Aman!
Özcan TÜRKMEN