MESELÂ

Öfkenden hırsından yorulmadın mı?
Aldığın dersler de yetmemiş hâlâ
Riyadan yalandan sıyrılmadın mı?
İyilik yolundan ayrılma asla
Kalbine sevmeyi öğret meselâ

Makam mevki için aç gözlü olma
Azı yarar çoğu zarar unutma
Gereğinden fazla sakın zorlama
İyilik yolundan ayrılma asla
Kalbine edebi öğret meselâ


Suçlama boş yere başka kimseyi
Uzak tut kendinden artık şüpheyi
Akışına bırak biraz herşeyi
İyilik yolundan ayrılma asla
Kalbine güveni öğret meselâ


Çiçeğe böceğe bütün doğaya
Kadın çocuk yaşlı tüm canlılara
Şiddete başvurup kast etme cana
İyilik yolundan ayrılma asla
Kalbine hoşgörü öğret meselâ


Anlamaya çalış karşındakini
Kulak verip dinle yürek sesini
Esirgeme ondan destek ilgini
İyilik yolundan ayrılma asla
Kalbine şefkati öğret meselâ


Sıkıntı zorluklar olacak elbet
İnançla umutla daima sabret
Yoksula yetime hep merhamet et
İyilik yolundan ayrılma asla
Kalbine şükürü öğret meselâ

Hülya SÜMER