Hakkın Sesi 1 Mayıs

Eğitim çalışanları olarak birlik, beraberlik ve dayanışmanın olduğu 1 Mayıslar istiyoruz.

Emeğin değerli olduğu 1 Mayıslar istiyoruz. Liyakatın esas olduğu, yandaşlığın para etmediği 1 Mayıslar…Sendikal baskıların, sendikal ayrıştırmaların olmadığı 1 Mayıslar istiyoruz..

Eğitim çalışanları olarak; eşit işe eşit ücret istiyoruz. Öğretmenler odasında; Ücretli Öğretmen, Sözleşmeli Öğretmen değil sadece Öğretmen adını duymak istiyoruz. Tüm öğretmenler aynı statüye ve eşit haklara sahip olsun istiyoruz.

Eğitim çalışanlara uygulanan şiddete son verilmesini istiyoruz. Şiddet durumunda bir şikayete gerek kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılmasını ve en caydırıcı cezai müeyyideler uygulanmasını istiyoruz.

Ataması yapılmayan öğretmenlerimizin bir an önce atamalarının gerçekleştirilmesini istiyoruz.

Öğretmenlik mesleğinin zaten bir uzmanlık mesleği olduğunun hatırlanmasını, kariyer basamakları uygulamasının sınav zemini üzerine inşaa edilmemesini, tecrübe zemini üzerine oturtularak yeniden düzenlenmesini istiyoruz.

2005’ten günümüze kadar süregelen, Uzman öğretmenlik adaletsizliğinin giderilmesini, kariyer çalışmalarının yeniden planlanmasını ve kayıp hakların telafi edilmesini istiyoruz.

Yılan hikayesine dönen 3600 Ek Gösterge söyleminin artık hayata geçmesini istiyoruz..

Eğitim sistemimizin en büyük yarası olan yönetici atama yönetmeliğinin değiştirilmesini adalet ve liyakata dayalı yönetici atama sisteminin hayata geçirilmesini istiyoruz.

Yönetici atama kriterinin bir sendikaya üyesi olmaktan kurtarılmasını istiyoruz…

Vergi dilimi adaletsizliğinin giderilmesini, Toplu Sözleşme masalarında yetkili sendika tarafından korunmayan haklarımızın iadesini istiyoruz.

Enflasyon karşısında eriyen zam oranlarının güncellenmesini istiyoruz…

Öğretmenlik Meslek Kanunun öğretmenlerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir içerikle düzenlenerek uygulamaya konulmasını istiyoruz.

Öğretmenlik mesleğinin ekonomik ve sosyal haklarının kanunlarla korunmasını, yanlış uygulama ve söylemlerle yok edilen meslek itibarının iadesini istiyoruz.

Eğitim ordusu olarak; mutlu, huzurlu ve güven içindeki bir çalışma hayatının iş barışını ve verimini artıracağına inanıyor, kazanılmış haklarımızın korunmasını , haklarımızın yeni yaşam koşullarına göre iyileştirilmesini ve bunun yasalarla güvence altına alınmasını istiyoruz..

Hangi meslek grubunda olursa olsun her çalışanın önce insan olarak değerlendirilmesini istiyoruz.

Ve tüm meslek gruplarının en iyi koşullarda yaşamayı hak ettiğine inanıyoruz.
Bu inançla birlik ve dayanışma içinde eğitim çalışanlarına da hak arama mücadelesinde grev hakkının tanındığı, hakkın sesinin yükseldiği, adalet ve liyakat çizgisinde emeğin değer gördüğü 1 Mayısları kutlamak dileğiyle..
KADRİYE DEMİREL
Eğitim Koçu