19 Mayıs Konulu Fasl-I Muhabbet Şiir Seçkisi

19 Mayıs Konulu Fasl-I Muhabbet Şiir Seçkisi
( EV SAHİBİ ŞAİR HATİCE SATGUN)

Osmanlı subayı bütün zabitan
Mustafa Kemal’dir büyük komutan
Kazma kürek yaba elinde atan
Düşmanın bağrına vurup kakıldı…Abdullah Çelebioğlu/Düzce

On Dokuz Mayıs’ta Samsun’a çıktı
İlk adım meşale ateşin yaktı
Sonunda düşmanı denize döktü
Düşmanın planı bir bir yıkıldı…Ali Köşker/Osmaniye

Türkiye’me doğmuş güneş ile ay
Bu ülke zalime edilmedi pay
Düşmana atıldı hazırdı ok yay
O gün düşman denizlere döküldü…Aşık Ali Ataş/Kahramanmaraş

Duyunca hainler şaşkına döndü
Millet birlik olup içtiler andı
Bize cesaret veren kalpte imandı
Düşman kaleleri tek tek yıkıldı… Aşık Vehbi Gülen/Hatay

Pay edilmiş yurdu kurtarmak için
Yanmıştı yüreği hep için için
Dedi ki yurduma geldiniz niçin
Düşmanın hayali orda yıkıldı…Ayşe Atlı Selen Ayselen Samsun

Bir sengine nice, verildi kurban, (Seng: taş)
Ne kadar yazılsa, bitmez bu destan,
Bu yurtta yetişir, her an kahraman,
“Korkma sönmez” ile bayrak çekildi… Bekir Aksoy/Ankara

Düşmanlar lafını geveledikçe
Çaresiz elini ovaladıkça
Atam yunanları kovaladıkça
Ege denizine hepsi döküldü…Bekir Cıla/İskenderun/Hatay

Çekilmezdi elbet, olmaz esaret
Kuva-i Milliye büyük cesaret
Neferiyle birlik, el ele millet
19 Mayısta yola çıkıldı…Birsen Yurdakul Tomurcuklu/ Edirne

Toprağın altında şehidi yatar
Bir vurur sineler kalpleri atar
Vatan bayrak ezan cana can katar
Sarsılmaz imanla arş’a çıkıldı…Dindari/Osman Dindar/İstanbul
Güvenerek gençliğe o an karar
Gönüllere ferah vatana yarar
Verme zalim verme düşün de zarar
Geçmiş orda alev alev yakıldı…Emine Korkmaz Şenel/Almanya

Vatana umuttu Mustafa Kemal
İşgalde kalmada var idi ihmal
Semada olmalı yıldızla hilal
Meşale karanlık yurda yakıldı…Emir Şıktaş /Iğdır

İngiliz Fransız olmaz mı Yunan?
Azınlık dediğin hep hain olan
Arkadan vuruyor hançeri bulan
Cihanım Osmanlı nasıl yıkıldı…Er Tuğrul Mustafa Özyurt/Niksar

Dayanabilir mi? Düşman askeri
Topyekûnu denizlere döküldü
Boş döner mi? Türk’ün, kahraman eri
Bayrağımız zirvelere dikildi…Hanife Çamkerten Maçça /Rize

Çıkmayan canlardan kesilmez ümit
Hakka iman eden olamaz nevmit
Silkindi yorgun can oldu bir yiğit
Haktır Allah deyip yola çıkıldı…Hasan Fayda / Konya

Yurduma uzanmış hain elleri
İçinde kabarmış şer emelleri
Kurulmuş alçakça o hayalleri
Türkün zaferiyle bir bir yıkıldı… İlhâmi /Ankara

Bize büyük bayram, etti hediye,
Bu günü zaferin, anısı diye.
Değer verin gençler, bu krediye,
Uğruna çok fazla zorluk çekildi…İlker Durmuş/İzmir

Yönetim milleti, gerdikçe gerdi
Padişah müfettiş görevi verdi
Atamın çok iyi, plânı vardı
Hep O! dinlenildi, O’na bakıldı …İsmail Şimşek (Gururi)/Artvin

Bir ışık belirdi Samsun’da ogün
İstiklal ateşi yandı Türk’lüğün
Haykırdı Atatürk işte gün bugün
Böylece düşmanın beli büküldü..İsmet Develioğlu(Turanlı)/Osmaniye

Ata’mın gençlere seslendiği gün
Yüreklere sanki ışık yakıldı.
Kimse unutamaz ne yarın ne dün
Yüreklere huzur sevinç ekildi…İsmihan Erdoğmuş/Ankara

Bu necip milletin kutlu erleri
Samsuna çıkmıştı yiğit askeri
Onlara katıldı her bir neferi
Kağnı kızak herkes yola döküldü… Kadir Şahin/ Sivas

Samsundan başlattı Atam atağı,
Düşmanlara kurdurmadı otağı,
İzmir de göndere çekti bayrağı,
Şükür zalim Yunan suya döküldü,,, Kamil Sayın /Belçika

Erzurum Sivas ve, sonra Ankara
Ne silah ne asker yoğidi para
Atamız millete olmuştu çare
Kurtuluş Savaşı ortak akıldı…Kemal Köse /Kahramanmaraş

Dört yandan yurduma, düşmanlar girmiş,
İngiliz başkente, mitili sermiş.
Yedi düvel birlik, planlar kurmuş,
Yurduma çaresiz, diye bakıldı…Kılıç”ı (Zülfikar Kılıç)/Kayseri

Herkesin gayesi muradı birdi,
Devlet millet tutup el ele verdi.
Ordumuz aşk ile öyle bir vurdu,
Gelenler dörtnala geri çekildi… Kul Garip(Ekrem Gül) /Bor/Niğde

Hasta diye ilan ettiler beni
Samsun’a yanaştı eski bir gemi
Esarete izin vermez Türk geni
İstişare yaptık ortak akıldı…Kul Mecit Gür/Tarsus

Türk evladı dinle! Bizlere düşman
Haçlı ordusundan müteşekkildi.
İtler savaş açıp geldiği zaman
Boyunlara tasma derhal takıldı…Lokman Gül/Ankara

On dokuz mayısın sonu Ankara
Burada kapandı açılan yara
Allah yardım eder tükenmez çare
Yıkılmam diyenler bir bir yıkıldı.…Mehmet iler/Ankara

Yıldızı eş edip gökte hilale
Ezanlar okuttuk nice Bilal’e
Elde avuçta yoktu nevale
Vatana şehidin kanı ekildi…Meliha Boz /İstanbul

Mustafa Kemal’im komutu verdi
Asker eylül başı Izmir’e girdi
Milleti böylece umuda erdi
Bu savaştan alnımız ak çıkıldı…Mevlüt Eşgünoğlu /Atakum/ Samsun

Tarihler yazılır böyle zamanda
Savaşlar korkunçtur bitmez bir anda
Mustafa Kemal’de emir kumanda
Düşmanlar pes etti beli büküldü…Mevlüt Işıldak(El-Azizli)/İstanbul

Bayramımız oldu milat olan gün
Gençliğe armağan oldu bir düğün
Dendi çalış, güven zaferle öğün
Gençlik meşalesi her yıl yakıldı. …Mustafa Zincirkıran(Behlül)/Kadirli

Türk milleti hürdür esir edemez
Vatan bir bütündür kesir edemez
Hiçbir yabancı güç tesir edemez
Hürriyet tohumu bugün ekildi…Muzaffer Deniz/Malatya

Bu kader değildi ama yazıldı
Nice masum canlar haksız ezildi
Megali idea ruhu bozuldu
Böyle oyun bozan büyük akıldı…Mümin Üstün/Vezirköprü/Samsun

“Geldikleri gibi giderler” dedi,
Türk milletine bir işaret verdi,
İstiklâl uğruna Türk’ün her ferdi,
Düşmanına hançer oldu sokuldu….Necdet Akcakaya/Ankara

Halının kalbine sevgiyle aktı
Zafer meşalesi eliyle yaktı
19 Mayıs’ta Samsun’a çıktı
Şanlı Albayrağ’ım burca çekildi…Nezaket Demir/İ

Doğdu üstümüze ay ile güneş
Bak biz Türkiye’yiz hep bacı kardeş
Duymadın mı sende? Ah Sarıateş
On dokuz mayısta ışık yakıldı…Nuh Sarıateş/İskenderun

On sekiz heyetle Samsun’a çıktı
Vapurdan inince umutla baktı
Yüreği bir nehir misali aktı
Yarınlara ümitlerle bakıldı…Nurdan Uzun/Bursa

Bandırma vapuru emektar yorgun.
Karadeniz hırçın bazen de durgun.
Milletim vatana kalbinden vurgun.
İlkadım Samsun da bayrak dikildi.!…Ömer Parlak ( Adl-i ) / Ardahan

Bir güzel vatandır Türk’ün toprağı,
Benzemez kimseye şanlı bayrağı,
Mücevherdir dağı taşı ırmağı,
Düşman acze düşüp geri çekildi…Rabia Barış/Eskişehir

Zihniyeti işgal olan zilletin
Karşısına iman gücü dikildi.
Birleşip yeniden doğan milletin
Başına özgürlük tacı takıldı…Ramazan Demirtaş/Kahramanmaraş

Türk milleti çoluk çocuğuyla bir
Kahpe düşmanın çok dişi söküldü.
Zafer kaçınılmaz, sonucuyla gör
Başarmanın gücü, düşman döküldü…Sefil Selimi/Kırıkkale

Türk’ün Türk’ten başka dostu bulunmaz
Acun’um milletin saçı yolunmaz
İman dolu Türk’ün yurdu alınmaz
Dört bir yana o gün bayrak çekildi…Selahattin Acun/Adana

Samsun da başladı büyük direniş
Halkın özü idi gayrı aranış
Esaret zinciri kime yaramış
Bağımsızlık gönü cana dikildi…Serpil Taşyürek Tahtalı/Ankara

Ne top var ne tüfek kazma kürekle
Kudurmuş küffara karşı çıkıldı.
Samsun’da imanla çelik yürekle
Yıkılmaz denilen dağlar yıkıldı…Seyit Berber/Adana

Deryalar yol oldu, halka gitmeye
Mazluma cesaret, umut katmaya
Kararlı düşmanı, yurttan atmaya
Hainin güreşte, beli büküldü…Yaşar Temirli (Işıkhan)/Bozüyük/Bilecik

Kahraman ecdadım, düşmana karşı
Bükülmez yürekle, imandı arşı
Ya istiklal idi, ya ölüm marşı
Vatana hürriyet, barış çakıldı…Yurdanur İşleyen/Amasya

Milli Egemenlik milli bilinçle
Ateşlendi millet keskin kılıçla
Türk milleti birlik oldu dalınçla
Toplu direnişle dikkat çekildi…Yusuf Lelik / Adana

Şanlı ordumuzun başkomutanı,
En şerefli tarzda aldı vatanı,
Unutma! Yerlerde şehit yatanı,
Gazilere madalyalar takıldı…Zinet Ermiş/Almanya

Bağımsızlık coşkusu yayıldı yurda
Selamdur ceddine şöyle bir durda
Kaptırma vatanı düşmana kurda
Zalimin bileği bugün büküldü…Ziyânûrdan /Ankara
…………….oOo………………..