Atasözlerimizde Gençlik

Gençlik, var oluşumuzun teminatı, istikbalimizin garantisidir.
Millet olarak genci, sürekli, yüceltmişizdir. O, en iyi yapar. O’nun için aşılmayacak engel yoktur. O’nda zor, çok çabuk kolay olur. O, fedakârdır. O, hiç hata yapmaz. O, âdildir…
Unutmayalım: ‘Milletlerin genç unsurları bozuk olmaz. O ancak yetişkinler bozulduğunda bozulur.’ İşte işin ‘püf noktası’, budur.
Düşünceye sahip olmak ve bu düşünceyi akılcı yolla geliştirmek, insanı sağlam fikirli yapar. Gençlik çağı, sağlam fikirli olabilmek için kaçırılmaz bir fırsattır.
Fikir eğitiminde iyi yollara kanalize edilemeyen gençlik, zaman gelecek, bu işi yapamayanların başına çorap örecektir. Kendilerinin hiç bir işe yaramadıklarını, yarayamayacaklarını öğrenen gençlerin ahı, elbette, sorumlulardan çıkacaktır. Böyle olmamayı istiyorsak -ki en büyük arzumuzdur- gençliği kargaşadan çıkaracak çalışmaları hızlandıralım.
Unutmayalım ki bizi layık olduğumuz yere götürecek olan, istikbal garantimiz gençliktir.
Atasözlerimizde gençlik konusu şöyle işleniyor:
Dünya gençten gence, dinçten dince…
İnsan yaşlanınca iş yapamaz ya da yeniliklere uyum sağlayamaz. Oysa dünya işleri, her an yeniliklere açıktır. Bunları ancak gençler ve güçlüler yürütebilir.
Genç beyle, küheylan atla geçinmek güç.
Gençlik ve acemilik, geçimde zorluk da demektir.
Genç gelirse işe, yaşlı gelirse aşa.
(eve/mekâna) Genç geldiğinde iş tuttur, yaşlı geldiğinde saygı gösterip yemek ikram et.
Gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse.
Gençlikteki imkân ve fırsat bir ele geçse, hayat hep mutlu geçer.
Gençliğin kıymeti bilinse yaşlılığın sıkıntısı, az olur.
Gücünü ve zamanını gençliğinde nasıl değerlendirmesi gerektiğini bilen, yaşlılığında rahat eder.
Gençliğin kıymeti, ihtiyarlıkta bilinir.
Gençliğinde gücünü nasıl kullanacağını bilemeyen, zamanını verimli kullanamayan kişi; yaşlandığında daha yapacak çok işi olduğunu anlar. Ancak bunlar için yeterli güç ve zaman kalmamıştır. Böylelikle gençliğinin değerini daha iyi kavrar.
Gençliğin lezzeti, dinçliktir.
Gencin dinçliğine doyum olmaz.
Gençliğinde yapamadığın şeye yaşlılığında başlama.
Her şeyin bir sırası, zamanı vardır. Sıraya, zamana uymayanın başarısı çok zor olur.
Gençliğini bilmeden adamın yaşlılığına gülme.
Geçmiş bilinmeden bugünler ile ilgili yorumların kıymeti olmaz.
Gençlik çağı altın taht. [1]
Gençlik, bulunmaz çağdır; kıymeti bilinmelidir.
Gençlik kuş idi uçtu tutamadım, ihtiyarlık samur kürk kimseye satamadım.
İnsan gençliğini devam ettiremez ama çalışarak istediklerini gerçekleştirebilir. Yaşlılık değerli olsa bile bundan kurtulmak mümkün değildir.
Gençlik uçar kuştur, ihtiyarlık nâçar iştir.
Gençlik dönemi, çabucak geçer; su gibi akar, çok şeyi de alır götürür. İhtiyarlık başa geldiğinde geçmişin sadece hatırası vardır. Yaşlılık, birçok yönden çaresizlikle doludur.
Gençlikte ölüm, kocalıkta yokluk /açlık güçtür.
Genç ölüm nasıl zor ise yaşlılıkta yoksulluk, öyle zordur.
Gençlikte para kazan, kocalıkta kur kazan.
Yaşlılığında sıkıntı çekmemeyi düşünen; gençken, gücü kuvveti yerindeyken para, mal mülk sahibi olmalıdır. Bunun için de zorluklara göğüs germelidir. Kişi gençliğinde çalışıp para biriktirmelidir ki yaşlanıp çalışamadığında bu birikim eline gelsin.
Gençlikten kocalığa pay bırak.
Kendini gençken fazla hırpalama ki yaşlılıkta çok zorluk çekmeyesin.