Hangi Drone İçin Hangi Ehliyet Gerekli

Ticari olarak uçuş yapıyorsanız, ya da şehir merkezlerinde uçuş yapmak istiyorsanız Satın aldığınız ya da alacağınız insansız hava aracının sınıfına göre TİCARİ İHA PİLOT LİSANSI sahibi olmanız gerekmektedir.

İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) madde 5’e göre sınıflandırma aşağıda belirtildiği şekildedir;

Sınıflandırma
MADDE 5 –
(1) Azami kalkış ağırlıkları referans alınarak İHA’lar 4 ayrı sınıfa ayrılır:
a) İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4kg aralığında olan İHA’lar,
b) İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olan İHA’lar,
c) İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan İHA’lar,
ç) İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha fazla olan İHA’lar.

Buna göre İHA’ları sınıflandırırken İHA’nın ağırlığı değil azami kalkış ağırlığına dikkat etmeniz gerekir. Bu ağırlık, batarya, pervaneler, kamera sistemi dahil olmak üzere, uçuş yapabilecek haldeki cihazın tam kalkış ağırlığını ifade eder.
Detaylı bilgi ve eğitim kaydı için : www.makrodrone.com