DAMLA ERTOY

DAMLA ERTOY
Araştırma GÖREVLİSİ
Artvin Çoruh Üniversitesi/Eğitim Fakültesi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde doğan Damla Ertoy ilk ve orta öğretimi Emirdağ Mithat Paşa İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra lise eğitimini Emirdağ Metin Zülbiye Sarı Anadolu Lisesinde almıştır.
2008 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalında lisans eğitimine başlamıştır.
2012 yılında iyi bir derece ile mezun olmuştur. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini 2014 senesinde tamamlamıştır.Artvin Çoruh Üniversitesi/Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında 2013’te Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Bulunduğu bölümün Farabi Koordinatörlüğünü yürütmüştür.2014’te Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Bölümünde eğ itimine başlayan Ertoy, “Edirne Milletvekilleri ve SiyasiFaaliyetleri (1923-1950) ” konulu teziyle doktora eğitiminitamamlamıştır.Milli Mücadele Dönemi, 1960’da Avrupa Birliği Ülkelerine Yaşanan Türk Göçü ve Tek Parti Dönemi Milletvekillerinin Sosyal ve İktisadi Profilleri alanlarında özgün araştırmalarda bulunmuş ve bu alanlarda gerek yerli gerekse de yabancı sayılı akademik dergilerde makaleler
yazarak tarih literatürüne mühim katkılarda bulunmuştur.
HAZIRLAYAN: ERTUĞRUL ALTINEL