Çarşamba, Aralık 6, 2023
Ana SayfaKültür-SanatBir'iz EdebiyatFasl_I Muhabbet Grup Atışması"Şiir"

Fasl_I Muhabbet Grup Atışması”Şiir”

Biriz Edebiyat Cemalettin Gündoğan İle Fasl_I Muhabbet Grup Atışması"Şiir"

Bazen destan olur dillerde gezer
Bazen türkü olur bağrımı ezer
Bazen de sel olur, gözüm den süzer
Nice gönüllerin gülüdür şiir…Halil Kocaman/Alucra

Riyadan uzaktır sözlerin özü
Güzel gönüllerin gülüdür şiir
Mutlu eder kulu güldürür yüzü
Örnek insanların hâlıdır şiir… Dindari/Osman Dindar/İst.

Şair isen gönün yaralı senin..
Yarsız karanlıktır bugünün dünün…
Aşkın deryasında bi çare canın…
Sığınıp bindiği salıdır şiir… Sami yağmur /Kırşehir

Gönülden gelince, yüreği yakar
Aşığın dilinde, bal olur akar
Sözüne inanan onunla bakar
Gönül erbabının, hâlidir şiir.. Adem ÇAĞLI- HATAY

Gönülden geçenler dışarı yansır
Ortak duyguların dilidir şiir
Anlatır toplumu geçsede asır
Derdini dökmenin yoludur şiir…Cahit Ada/Çorum

Irmak olur deryalara kavuşur,
Gece mehtap olur birden savuşur,
Bazen yıldızlarla bile dövüşür,
Karanlıkta samanyolu/dur şiir…Hüsrani / KAYSERİ

Bayrağa yıldızı yazanda odur
Aşığın telinde ozanda odur
Vatana sınırı çizende odur
Ozanın kanadı koludur şiir… Rabia TAŞDEMİR KIRIKKAL
E

Anlatılır sevgi, tutku onunla
Edebiyata en katkı onunla
Yazılar içinde etki onunla
Sanatın en güzel dalıdır şiir… Cemalettin GÜNDOĞAN/ANKARA

Şiire can versin Şairin sesi
Ozanlar susmasın varsa nefesi
Yurdu çevreleyen hain kafesi
Parçalayan gücün koludur şiir… Kadir Şahin/Sivas

Edebiyat dediğin derya,deniz.
Bazısı der,ne var biz de yüzeriz.
Dalmadan kenar da boğulur keriz.
Şairin eli ve koludur şiir… Ömer PARLAK/Ardahan

Şairin aşığın huzur limanı
Sevda denizinde sahildir şiir
Sevdaların dile gelme zamanı
Aşk’ın zirve yapmış halıdır şiir… Hanife Çamkerten /Rize

önlün dergâhında işlenen nakış
Sıcak duygularla kalplere akış,
Derde dermandır o, yaraya dikiş
Gönül bahçesinin gülü’dür şiir… Hasan Kambay-İst

Seven gönüllerin tatlı gıdası,
Dertli gönüllerin cümle tasası,
Aşık, ozanların bil ki yasası,
Edep usul erkan halı dır şiir… Lokman Gül/Gerede

Ñice türler var edebiyatta
Hatibin bükülmez belidir şiir
Bugünde yarında ebediyette
Şairin kaybolan malıdır şiir… Recep Alparslan Susan (Aşıkoğlu)/Kars

Şiir bir ummandır aşk ile akan
Gülzardır gönülde mis gibi kokan
Şems’in ateşidir yürekler yakan
Taptuk’un Yunus’un dilidir şiir… Nurgül KAYNAR YÜCE/ K. MARAŞ

Aşığın kelamı aşkın sazıdır
Durumun özeti sözün özüdür
Nehirde çağlayan suyun gözüdür
Binlerce cilt kitap doludur şiir….. Bülent ARKAN /Ankara

Bazen aşırıdır bazen de karar
Yazana kâr olmaz çoğuna zarar
Mazlumun garibin hakkını arar
Zulüme isyanın dilidir şiir… Abdullah ÇELEBİOĞLU/ DÜZCE

Hükümranlık onda bayrak eldedir
Sevgi sevda canda Canan dildedir
Yaşanan hasretler bil ki aldadır
Yârin inkişafı halıdır şiir…Selahattin ACUN/ADANA

Bir kültürdür şiir kilimde nakış
Gönül pencereden farklı bir bakış
Kalplerden kalplere aşk ile akış
Dost gölüne akan koludur şiir. ..Yusuf LELİK /KIRIKHAN

Siir bir ayettir şiir bir cüzdür
İnsanı duyguya götüren izdir
Dinlenmeye doyulmayan bir sözdür
Cennet bahcesinin gülüdür siir… Mahmut KUCUKAYDIN –İZMİR

Sevda diyarında gülleri deren
Gönülden geleni işleyip seren
Geleceği görüp haberin veren
Erenler dilinde veli’dir şiir… Şair kudret çat / 68 Aksaray

Dile gelir nice sözler dizilir
Aşka gelir nice dertler derilir
Şevke gelir nice sırlar verilir
Duygu ağacının dalıdır şiir… Ahmet Motorcu / Fransa

Kelam ehli yazar hayata dair
Kalemin goncası gülüdür şiir
Demlemez, acele ederse şair
Doğar fakat, ruhsuz, ölüdür şiir…Adem YAZAR (İlhâmi) /ANKARA

Şiir gideceği adresi bilir
Umut kalesinin yoludur siir
Maşuk tatlı dile dolanır gelir
Gönül kapısın zilidir şiir… Hatice Şahin / İstanbul

Aşar gider gönül dağından öte
Koşar gider zaman çağından öte
Coşar gider solun sağından öte
Hayatın bin türlü halidir şiir… Abdullah Göktas( Seyyahi)/ Avusturya

Aşığın dilinden, dökülen hece,
Duygular içinde, sahipsin güce,
Mısralarda bazen, olun bilmece,
Şair, Ozan, Aşık, dilidir şiir… KILIÇ’I (ZÜLFİKAR KILIÇ)/KAYSERİ

Habibin elinden bürde giyindi
Sevgiyle hürmetle aşka doyuldu
Yemen’den Üveys’i koku duyuldu
Sevginin vahası çölüdür şiir… Gönül Dili Htc Şahin/Sivas

Gönül kapısını selamsız açar
El atar kaldırır bırakmaz naçar
Aşkın şerbetini badesiz içer
Sevda çiçeğinin gülüdür şiir… Mehmet iler/ Ankara

Gülü kalırsa gurbet ellerde
Boynunu bükerek geçer yellerde
Telgrafta koparsa kalın tellerde
Şair bülbülünün dilidir şiir… Kazım Gök Afşin/ K.Maraş

Yürekten yaz sesi duyulur ise
Şairin o anda dilidir şiir.
Bülbülün yerine koyulur ise
Aşk ile yanılan gülüdür şiir.…Mustafa Zincirkıran(Behlül)-Kadirli

Kimisi serbesttir, kimisi hece
Ededi bir sanat yüceden yüce
İlham olup gelir şaire gece
Gönül bağlarının yelidir şiir…Kadir ORAKÇI(Kıymetî)/ANK.

Görünmez hayalin rüyasımıdır
Aşıkların gerçek dünyasımıdır
Sevdanın damlayan göz yaşımıdır
Ağlayan gelinin halıdır şiir.. İzzet Gayretli/ Çorum

Okuyan yüreği ruhu coşturan
Yavuklunun peşi sıra koşturan
Bazen dağı delip deniz aştıran
Seven için seher yelidir şiir …Ayşe Atli Selen (Ayselen) Samsun

Aşığın pınarı bülbülün bağı
Lâl olan gönülün dilidir şiir
Kerem’in ateşi Ferhat’ın dağı
Bazen de Mecnun’un çölüdür şiir…İsmet ANİK / TOKAT

Sözlerin anlamlı ayak bulduğu
Hece ölçüsüyle uyum olduğu
Kafiye, nakarat beste aldığı
Aşkların şarkıda falıdır şiir… Hayati Etci /Ermenek

Bir buhran misali içine çöken,
Beni yaz diyerek boynunu büken,
Beyin damarından aklını söken,
İşte öylesine delidir şiir… Hızır Bilici/ Trabzon

Yüreğe dert olur, düşer kalemden
Okuyan pay alır kutlu elemden
İnce dokunuşlar bulur âlemden
Derin duyguların tülüdür şiir… Turgut Yörükoğlu (İmamoğlu) / ADANA

Gönülde yeşeren goncayı, gülü,
Aşkı ifadenin yoludur şiir.
Seven kalbin olur, sevdası ulu,
Sevginin konuşan dilidir şiir… Ekrem Gül(Kul Garip), Niğde/Bor

Ayan eylese de bazen halimi
Gönlümün perdesi tülüdür şiir
Boş yere söyleyip yormam dilimi
Söz yeri gelince velîdir şiir… Abşari Acemkızı(Abşari)/Şırnak

Maddeden manaya köprü kurulur
Mantık sendelenir fikir yorulur
Hakiki güzele gönül vurulur
Ezelden aşıklar selidir şiir … Ziyâ Nûrdan (Turan Çakmak) / Vezirköprü

İlham gelir kalem alınır ele
Kağıda dökülür gelenler dile
Kimi sevdiğine kimisi güle
Sevgi deryasının salıdır şiir…İsmihan Erdoğmuş/Ankara

Aşıgın elinde çalan sazıdır
Ahu güzellerin bitmez nazıdır
Bazen yüreklerde acı sızıdır
Gönül ocağının közüdür şiir.. .Ahmet Kaya/ Yozgat

Kayboldum bir yolda, figanda gönlüm.
Çabalar faydasız, civanda gönlüm.
O yârin uğrunda, zindanda gönlüm.
Aklım söze akmış, delidir şiir… Serap Demirtürk/Yozgat

nce ince salınır dizelerin
Cümle kapısı kırılır pirlerin
Aşkın ateşine har yiğitlerin
Sevda sevda esen dilidir şiir… VeHiMi, Reşat Güney Antalya

Kötü insanlara mezarlar kazar
Sözleri keskindir bildiğin hızar
Yanlış yada doğru erkekçe yazar
Aşığın ozanın dilidir şiir… Ömer GÜNDOĞAN /Kahramanmaraş

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments