Kırk Abdal

Sönmeyen ateşin içine düştüm
Çaresini ancak erenler bilir
İlahi fırında kavruldum piştim
Hak katına ikrar verenler bilir.

Evvel ve ahirdir emanül eman
Sır içine sırrı gizledi zaman
Dostuna biatsız kurtulmaz iman
İlahi huzura duranlar bilir.

Ser çeşme başına kutup dediler
Halilullah kalbindedir yediler
Her şeye hükmeder ehl-i hadiler
Zerreden kürreyi görenler bilir.

Âdemin sadrında kırk abdal saklı
Azrail’de gizli beş veli farklı
Evteat ricali her işte haklı
Hakkın güllerini derenler bilir.

İmameyin her sırları delici
Kuvvet ricalıdır kahhar kılıcı
İkrar havariyun sırlar bilici
Serden geçip postu serenler bilir.

MEHMET ALİ’M arz eyledim halimi
Kabul ettim mürşidimin yolunu
İfşa ettim tutamadım dilimi
Beni bu dertlere salanlar bilir.

M.ALİ AKÇINAR