Karantina Süreleri Uzadı

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellenerek, yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne çıkarıldı.

Sağlık Bakanlığı ‘Temaslı Takibi Rehberi’ni güncelledi!
Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Platformu sitesinde yer alan ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi‘ güncellendi. Bir önceki rehberde yakın temaslılar için 10 gün olan karantina süresi, 14 güne uzatıldı. Bu kişilerin karantinası daha önce 7’nci günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu. Rehberdeki güncellemeye göre; sağlık çalışanları haricinde kalan temaslı takibinde yakın temaslı olarak değerlendirilen kişiler son temaslarından sonraki 14 gün boyunca karantinaya alınacak. Karantinaya alınan kişiler Covid-19 semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenecek.

KARANTİNANIN SONLANDIRILMASI
Rehberde yakın temaslılarda karantinanın sonlandırılmasına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
“Yakın temaslılar 14 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR testi yapılmaksızın, 14’üncü günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler. Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, kapasitenin uygun olduğu durumlarda en erken 10’uncu günde PCR testi yapılabilir. PCR testi negatif olarak sonuçlanan ve semptom gelişmeyen kişilerde 11’inci günden itibaren karantina sonlandırılır. Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 10’uncu günden önce sonlandırılamaz (Son 3 ay içinde uygun aşılama sonrası ya da hastalığı geçirmiş kişi temaslıları hariç). Yapılan test sonucu negatif çıkan çalışanların 11’inci günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Karantinanın 10’uncu gününde alınan PCR test sonucuna göre sonlandırılma uygulaması yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir.”

AŞILAMA SONRASI YAKIN TEMASTA 14 GÜN KARANTİNA
Rehberde aşılama sonrasına ilişkin de güncelleme yapıldı. Buna göre; daha önce iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, aşılama sonrası 3 ay içinde Covid-19 vakası ile temas durumunda kişiler temaslı olarak değerlendirecek ve yakın temaslı olması durumunda 14 gün süreyle karantinaya alınacak.
Temas sonrası 7’nci günde yapılan PCR testi negatif olanların karantinası sonlandırılacak.
Aşılama sonrası 3 ayın bitiminden itibaren Covid-19 vakası ile teması olması durumunda kişiler rutin temaslı algoritmasına göre değerlendirilecek. Bu durum bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektiren kişiler için geçerli olmayacak. Aşılamadan sonra geçen süreye bakılmaksızın kişilerde Covid-19 uyumlu semptomlar gelişmesi durumunda PCR testi yapılacak. PCR testinin pozitif çıkması durumunda izolasyonları ve tedavileri Sağlık Bakanlığı rehberlerine uygun şekilde yapılacak.

DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ VARYANT VİRÜSLER
Rehberde söz konusu değişikliklerin gerekçesine de yer verildi. Buna göre Covid-19 pandemisinin uzaması ile birlikte, özellikle geçen yılın son çeyreğinden itibaren dünyanın farklı bölgelerinde virüsün bazı özelliklerinde değişikliklere neden olan farklı mutasyonların birikimi sonucu çeşitli varyantlar ortaya çıktığı belirtildi.
Aralık 2020 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütünün bazı varyantların özellikle izlenmesini ve verilerin paylaşılmasını önerdiğine dikkat çekilerek, “Varyantların bazılarının daha hızlı bulaştığı, daha ağır bir klinik seyirle, hastaneye yatış gereksinimi ve ölüm hızlarında artışla bağlantılı olduğu bilinmektedir. Ayrıca bazı varyantların gerek geçirilmiş doğal enfeksiyonlar ya da aşılama sonucu edinilmiş antikorlardan daha az etkilendikleri de belirlenmiştir. Ülkemizde yapılan tarama ve genom analizleri sayesinde İngiltere varyantının tespit edilme yüzdesinin yüzde 90’ı aşarak hızla baskın köken haline geldiği, özellikle antikorlardan daha az etkilendikleri bilinen Güney Afrika ve Brezilya gibi varyantların ise düşük oranlarda olduğu anlaşılmıştır. Varyant virüslerin yayılımının önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı, fazladan sorunlar yaşanmaması ve sahada yapılmakta olan uygulamada bütünlük sağlanması amacı ile izolasyon ve karantina süreleri ile birlikte kişiler arası mesafe ve temas sürelerinde düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur” ifadeleri kullanıldı.