MİLLÎ MÜCADELE VE AZİZİYE (Emirdağ)

Atalarımız ne güzel söylemiş “Bir değerin nasıl kazanıldığını bilmeyen, onu koruyamaz”.
Kurtuluş Savaşı’nın hangi koşullarda nasıl ve kimlere karşı kazanıldığını, ne bedel ödendiğini, ulusu ayakta tutan kalkınmanın nasıl sağlandığını bilmeden, Türkiye Cumhuriyeti hakkında yapıcı şeyler söylemek imkânsızdır. Yapılanlar çabuk unutulur ya da unutturulur.
Bu çalışmamın amacını, yukarıdaki cümleler içerisinde aranıp bulunması beklentimdir. Kültür alanında yüksek mahkeme, tarih ve insanlık katındadır. Bu ikisinin vereceği hüküm en kesin, en adil ve en kıymetli olanlardır. Ömrü olanın kendisi, olmayanın da kalanları bu günü elbet görür.
Bu kitap bir dönemi övmek ya da bir dönemi yermek için yazılmamıştır. Çoğumuz insan gerçeği araştırmak zahmetine katlanmaktansa, duyduğu ilk hikâyeye inanmak eğilimindedir. Amaç tarihi yanılgılarımızı görerek hatalarımızı düzeltmeye yarayacak bir arayış içinde olunmasını sağlamak olmalıdır. Buna bir katkı sunmak istiyorum.
Kitap 16X24 ebadındadır.
Alanında uzman kişilerin yazdığı 200’e yakın kitap, 40’a yakın makale, 20 tarihi makale okunarak değerlendirilmiş ve 612 dip not belirlenmiştir. 25 belge, 16 harita ek olarak konulmuş elde edilen belge, bilgi ve bulgular 362 sayfa halinde değerlendirmenize sunulmuştur.
KİTAP TEMİNİ
Eskişehir:
Ada Kitabevi Vega AVM – Tepebaşı
Tel: 0222 310 35 29
Ankara:
Ada Kitabevi Gordion AVM – Çankaya
Tel: 0312 236 70 91
Ada Kitabevi Arcadium AVM – Çankaya
Tel: 0312 240 65 45
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
İzmir’in İşgali ve Millî Mücadele

 1. İzmir’in İşgali
 2. Yunan İşgaline Karşı Gösterilen Tepki ve Protestolar
 3. Yunan İşgaline Karşı Yapılan Mitingler
  3.1. Denizli Mitingi
  3.2. Afyonkarahisar Mitingi
  3.3. Konya Mitingleri
  3.4. Eskişehir Mitingi
  3.5. İstanbul Mitingleri
  3.6. Diğer Mitingler
  İKİNCİ BÖLÜM
  Mustafa Kemal Anadolu’da
 4. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Gelişi
  1.1. Amasya Genelgesi
  1.2. Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum’a Gelişi
  1.3. Erzurum Kongresi
  1.4. Sivas Kongresi
 5. Mustafa Kemal’in Ankara’ya Gelişi
 6. Seçimler
  3.1. 1919 Seçimleri ve Son Meclis-i Mebusanı
  3.2. 1920 Seçimleri
 7. TBMM’nin Açılışı
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Kuva-yı Millîye
 8. Kuva-yı Millîye
  1.1. Ödemiş’te Kuva-yı Millîye
  1.2. Ayvalık – Bergama Bölgesi Kuva-yı Millîye
  1.3. Alaşehir’de Kuva-yı Millîye
  1.4. Çine’de Kuva-yı Millîye
  1.5. Salihli’de Kuva-yı Millîye
  1.6. Denizli-Sarayköy Bölgesi Kuva-yı Millîye
  1.7. Muğla’da Kuva-yı Millîye
 9. Afyonkarahisar’da Durum
  2.1. Afyonkarahisar’da Kuva-yı Millîye
  2.2. Bolvadin’de Kuva-yı Millîye
  2.3. Aziziye’de (Emirdağ’da) Kuva-yı Millîye
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Bayatlı Arif Bey ve İç Ayaklanmalar
 10. Bayatlı Arif Bey
  1.1. İzmir’de
  1.2. İzmir’den Ayrılış
  1.3. Bayat Yaylasında
  1.4. Afyonkarahisar’da
 11. İç Ayaklanmalar (İsyanlar)
  2.1. Birinci Bozkır Ayaklanması
  2.2. İkinci Bozkır Ayaklanması
  2.2.1. Apa Çarpışması
  2.2.2. Kızılkuyu Olayı
  2.2.3. Dinek Çarpışması
  2.3. Aziziye’de (Emirdağ’da) Çeteler
  2.3.1. Gül Osman Çetesi
  2.3.2. Kara Hüseyin Çetesi
  2.4. Birinci Düzce Ayaklanması
  2.4.1. Arif Bey’in Ölümü
  2.5. Konya Ayaklanması (2 Ekim-22 Kasım 1920)
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Savaşlar, Sakarya Savaşı Öncesi ve Kara Gün
 12. Savaşlar
  1.1. Birinci İnönü Zaferi
  1.2. İkinci İnönü Zaferi
  1.3. Kütahya-Eskişehir Savaşı
 13. Yunan İşgaline Karşı Hareketler
  2.01. 25 Temmuz 1921 Olayları
  2.02. 26 Temmuz 1921 Olayları
  2.03. 27 Temmuz 1921 Olayları
  2.04. 28-29 Temmuz 1921 Olayları
  2.05. 30 Temmuz 1921 Olayları
  2.06. 31 Temmuz 1921 Olayları
  2.07. 01 Ağustos 1921 Olayları
  2.08. 02 Ağustos 1921 Olayları
  2.09. 03 Ağustos 1921 Olayları
  2.10. 04 Ağustos 1921 Olayları
  2.11. 05 Ağustos 1921 Olayları
  2.12. 06 Ağustos 1921 Olayları
  2.13. 07 Ağustos 1921 Olayları
  2.14. 08 Ağustos 1921 Olayları
  2.15. 09-10 Ağustos 1921 Olayları
  2.16. 11 Ağustos 1921 Olayları
  2.17. 12 Ağustos 1921 Olayları
  2.18. 13 Ağustos 1921 Olayları
  2.19. 14 Ağustos 1921 Olayları
  2.20. 15 Ağustos 1921 Olayları
  2.21. 16 Ağustos 1921 Olayları (Karagün)
  2.22. 17 Ağustos 1921 Olayları
  2.23. 18 Ağustos 1921 Olayları
  2.24. 19 Ağustos 1921 Olayları
  2.25. 20 Ağustos 1921 Olayları
  2.26. 21 Ağustos 1921 Olayları
  2.27. 22 Ağustos 1921 Olayları
 14. Sakarya Savaşı ve Takip Harekâtı
  3.01. 23 -24 Ağustos 1921 Olayları
  3.02. 25 Ağustos 1921 Olayları
  3.03. 26 Ağustos 1921 Olayları
  3.04. 27 Ağustos 1921 Olayları
  3.05. 28 Ağustos 1921 Olayları
  3.06. 29 Ağustos 1921 Olayları
  3.07. 30 Ağustos 1921 Olayları
  3.08. 31 Ağustos 1921 Olayları
  3.09. 01 Eylül 1921 Olayları
  3.10. 02 Eylül 1921 Olayları
  3.11. 03 Eylül 1921 Olayları
  3.12. 04 Eylül 1921 Olayları
  3.13. 05 Eylül 1921 Olayları
  3.14. 06 –9 Eylül 1921 Olayları
  3.15. 10 Eylül 1921 Olayları
  3.16. 11 Eylül 1921 Olayları
  3.17. 12 Eylül 1921 Olayları
  3.18. 13 Eylül 1921 Olayları
  3.19. 14 Eylül 1921 Olayları
  3.20. 15 Eylül 1921 Olayları
  3.21. 16 Eylül 1921 Olayları
  3.22. 17 Eylül 1921 Olayları
  3.23. 18 Eylül 1921 Olayları
  3.24. 19 Eylül 1921 Olayları
  3.25. 20 Eylül 1921 Olayları
  3.26. 21 Eylül 1921 Olayları
  3.27. 22 Eylül 1921 Olayları
 15. Sakarya Savaşı Sonrası Takip Harekâtı
 16. Büyük Taarruz Öncesi Durum
  5.1. Atatürk Aziziye’de (Emirdağ’da)
  5.1.1. 9 Mart 1338 (1922) Perşembe
  5.1.2. 10 Mart 1338 (1922) Cuma
  5.1.3. 11 Mart 1333 (1922) Cumartesi
  5.1.4. 12 Mart 1338 (1922) Pazar
  5.1.5. 26 Mart 1338 (1922) Pazar
  5.2. Sultan Vahidettin’in İngiltere İle Barış Girişimleri
 17. Büyük Taarruz ve İzmir’in Kurtuluşu
  EKLER
  Gazilerin Anıları
  Ek:01 Mondros Mütarekesi
  Ek:02 İzmir’in işgali sırasındaki olaylarla ilgili İzmir Tahkik Heyeti Azası Yarbay Arif Bey’in raporu
  Ek:03 İzmir’in işgali sırasındaki olaylarla ilgili İzmir Jandarma Alay Kumandanı Kaymakam Süreyya’nın 19.05.1919 tarihli raporu
  Ek:04 İzmir’in işgali sırasındaki olaylarla ilgili 17.Kolordu Kumandanı Tümgeneral Ali Nadir Paşa’nın 20 Mayıs 1919 tarihli raporu
  Ek:05 İzmir’in işgali sırasındaki olaylarla ilgili Umum Jandarma Kumandanı Ali Kemal Sırrı’nın 4 Haziran 1919 tarihli raporu
  Ek:06 Eskişehir Mitingi Bildirisi
  Ek:07 Mustafa Kemal ile birlikte Samsun’a hareket edenler listesi
  Ek:08 Mustafa Kemal Paşa tarafından, Padişah Makamına yazılan 14 Haziran 1919 tarihli yazı
  Ek:09 Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresi açılışı konuşması
  Ek:10 Mustafa Kemal ile Refet Bey’in tutuklanmaları emri ve 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın cevabı
  Ek:11 Sadarete gönderilen Erzurum Kongresi Beyannamesi
  Ek:12 15.Kolordu Komutanlığının, Erzurum Kongresi hakkında Harbiye Nezareti’ne yazdığı yazı
  Ek:13 Mustafa Kemal’in, askerlik mesleğinden çıkarılarak, taşıdığı nişanların alınması ve Fahrî Yaverlik rütbesinin kaldırıl¬ması
  Ek:14 Kuva-yı Millîye’ye yardımcı olması için İstanbul Hükümeti’ne Mustafa Kemal’in önerileri
  Ek:15 Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi açılışında yaptığı konuşma
  Ek:16 Sivas Kongresi yemin metni
  Ek:17 Sivas Kongresi Beyannamesi
  Ek:18 Ferit Paşa Hükümetlerinin yanlış tutumları hakkında Padişaha yazılmış mektup
  Ek:19 Aydın Havalisi Kuva-yı Millîye Genel Komutanı Hacı Şükrü tarafından Aziziye’de (Emirdağ’da) dağıtılan bildiri
  Ek:20 İstanbul hükümetinin yayımladığı fetva
  Ek:21 Cihad Fetvası
  Ek:22 Heyeti Temsiliye Kararı (2 Aralık 1919)
  Ek:23 TBMM 23 Nisan 1920 Cuma Günü Açılacağına Dair Bildiri
  Ek:24 Tekâlif-i Millîye Emirleri ve Uygulamalar
  Ek:25 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın, 14 Eylül 1921 günü millete ve orduya yayımladığı bildiri
  Ek:26 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın, Sakarya Meydan Muharebesi zaferi dolayısıyla orduya yayımladığı beyanname
  Kronoloji
  İndex
  Sözlük
  Kaynakça
  Krokiler (01-15)