Ana Sayfa Güncel “3 Mayıs Türkçüler Günü” Olarak Resmî Tatil İlân Edilmelidir

“3 Mayıs Türkçüler Günü” Olarak Resmî Tatil İlân Edilmelidir

Gelecekteki 3 Mayıslar, “3 Mayıs Türkçüler Günü” Olarak Resmî Tatil İlân Edilmelidir

T.C. Devletimizin kurucu irâdesinin Türk Milliyetçiliği fikrini açıkça reddeden HDP (YSP {Yeşil Sol Parti}) ve Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) vb.leri haricindeki siyasî partiler; mademki Türk Milliyetçiliği düşüncesinden her an dem vurmaktadırlar, nasıl ki Türklüğün sembolü olan “Bozkurt” işareti ile milleti selâmlamaktadırlar ve bundan böyle Türk birliği hedefi doğrultusunda resmî ve siyasî bir kuruluş olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) oluşturulmuştur; 3 Mayıs 1944’ten bugüne zikredilmese de özür mâhiyetindeki bu gelişmeler hazır gerçekleşmişken topyekûn olarak gelecekteki 3 Mayıslar, “3 Mayıs Türkçüler Günü” olarak resmî tatil ilân edilmelidir.
Bu günde; devlet erkânı ve halk Türkçüler Günü’nü resmî törenlerle anmalı, Türklüğün istiklâli ve Türk birliğinin istikbâli için projeler geliştirilip programlara konulmalı, düzenlenecek konferanslarla gençliğe geçmişte yaşananlar anlatılıp gelecekte yapılacaklar konuşulmalıdır.

Aralık 2015’te “Her Hakikât Önce Bir Hayalle Başlar, TÖKAKTÜRK” temasıyla hayalimiz ve hedefimizdeki Turân coğrafyasının dünya siyâsetindeki karşılığına ad verdiğimiz TÖKAKTÜRK birliği için tasarladığımız bayrağı Türkçüler Günü anısına sizlerle paylaşıyorum.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!

DR.Kayıhan ÇAĞLAR