Bize Derler Emirdağlılar

Bize derler Afyon emirdağlılar
İç Ege’ye raslar ilimiz vardır
Türkmeni yörüğü Karabağlılar
Oğuz ağacından dalımız vardır

Dağları yaylaktır ova kışlakdır
Göç zamanı dağdan dağa aşmaktır
Mevzu vatansa serden geçmekdir
Askerde kınalı elimiz vardır

Koç gibi kınayla asker oluruz
Ya Gazi döneriz yada ölürüz
Sanmayın bir karış toprak veririz
Tarihte mevcut yerimiz vardır

Serat serat göçmek hayat tarzımız
Şimdi Avrupa’da yarı canımız
Hamarat evcimen avratlarımız
Ocağına bağlı erimiz vardır

Gergefe kilime düğüm atılır
Onur için hapislerde yatılır
Ölümüze içli ağıt yakılır
Meşurdur türkümüz minimiz vardır

Dağlarımız ardıç çalı kuşundan
Kervan yılar boranından kışından
Kaba yel esince dağlar başından
Burcu Burcu kokar gülümüz vardır

Fakıyım selamım gurbet elinden
Nidamız beraber sazın telinden
Satırlarım dostlar Yunus dilinden
Oğuz oymağından arı dilimiz vardır

Fakı Edeer