Gurbet Konulu Fasl-I Muhabbet Şiir Seçkisi

Gurbet Konulu Fasl-I Muhabbet Şiir Seçkisi
( EV SAHİBİ ŞAİR KÂMİL SAYIN)

Çelebioğlu’yum ıssız deryada
Bazen derman olmaz acı feryada
Kavuşamaz isek yalan dünyada
Kefeni bünyeye sarar gideriz…Abdullah Çelebioğlu/Düzce

Gelmemize sebep kulluk yapmamız
İhlâsla sevabı hemen kapmamız
Allah’/c.c)tır gereken ilah tapmamız
Vuslata ecelle erer gideriz…Âdem Çağlı/Kırıkhan/Hatay

Gurbette yaşarız, derdimiz sıla,
Kavuşmak umuttur, gelecek yıla,
Vatan sevdasıyla, düşeriz yola,
Kalpten kalbe köprü kurar gideriz…Ali Akın(Albazoğlu) /Tarsus/ Mersin

Ya sabır çekiyor her gün dilimiz
Ağır ağır biter bir gün pilimiz
Bazen tabut ile gelir ölümüz
Sabırı çileyle karar gideriz…Ali Akpınar / Isparta

Gurbetin yolları dikenli taşlı
Eşin çocukların gözleri yaşlı
Yoluna su döker o kalem kaşlı
Çocuklara sevgi derer gideriz…Ali Köşger/Osmaniye

Yaşasak da farklı farklı yerlerde
Statü yok hak katında erlerde
Helâl haram ayırmadan yerlerde
Ecel gelir birer birer gideriz…Asım Yavaş /İstanbul

Doğar doğmaz düştük gurbet eline
Rahim cidarını yarar gideriz
Azrail musallat Âdem kuluna
Cahmi mancınığı kurar gideriz… Âşık İslami/ISPARTA

Ekmeğin peşinden koşar koşarsın
Bazen yüce dağları da aşarsın
Geçen günlerine sen de şaşarsın
Anayı babayı yorar gideriz…Ayşe Atlı Selen Ayselen /Samsun

Gider oldu kimler, geçim diyerek,
Kime rızka taraf, açım diyerek,
Kimi gösterişe, biçim diyerek,
Fırsata yolculuk, arar gideriz…Bekir Aksoy/Zile/Tokat

Buyur şadırvana abdest almaya
Üşenme kardeşim namaz kılmaya
Allah çağırırsa huzur bulmaya
Ecelin koluna girer gideriz…Bekir Cıla/İskenderun/Hatay

Gurbet elde bülbül, ahu zar eder
Öter dertli dertli, sıla’yı özler
Şarkılar türküler, dertleri ezer
Hasreti gönülde, dürer gideriz…Birsen Yurdakul Tomurcuklu /Edirne

Dünyamız gurbettir veririz mola
Aşarız dağları elbet kol kola
Azrail gelince çıkarız yola
Tabutlarda birer birer gideriz…Cahit Ada/Çorum

Dünyada yaşarken gelince zaman
Sıra ile birer birer gideriz.
Bize son kez nefes olunca zaman
Yaşam defterini dürer gideriz…Cemalettin Gündoğan/Ankara

Gurbetin kapısı hüzünlü handır
Bir ömür yaşayan canandır candır
Bir sabah selayla ağaran tandır
Kefeni bedene sarar gideriz…Dindari/Osman Dindar/İstanbul

Yiğidi koydular altın kafese.
Muhtaç oldu yürek rahat nefese.
Ana baba kaldı hasret o sese
Hayallere zarar yarar gideriz…Emine Korkmaz Şenel/ Almanya.

Bir dönem mark gelir harcardı millet
Yuroya geçince git dedi devlet
Niyet fırsat bulup kovmaktı elbet
Emeğimiz vardır derer gideriz…Emir Şıktaş/ Iğdır

Er Tuğrul mesele böylemi olur.
Gurbette kalanlar sılayı solur.
Şansı olan varsa doğruyu bulur.
İnşallah saçları tarar gideriz…Er Tuğrul Mustafa Özyurt/Niksar

Derdimiz davamız gönül çeleriz
Gurbette gariptir yürekler deriz
Ağlayan gözlerden yaşı sileriz
İnsanlık bağını örer gideriz…Fatih Karsuyu / Rusya

Fatmacan sılayı düşürmez dilden
Özlemle kavrulsa ne gelir elden
Cepler alev almış anlamaz halden
Her sene yüreği burar gideriz… Fatma Dila Reyhan (Fatmacan)/ Bursa

Kime baki kaldı şu yalan dünya
Ömür sayfasını dürer gideriz.
Bazen atlı bazen yollarda yaya
Tahtadan tabuta girer gideriz…Gönül Dili Hatice Şahin/Sivas

Hakkın ol emriyle geldik bu hana
İyi, kötü ömür sürer gideriz
Azrail gelince verilen cana
Kara toprağa da girer gideriz. Güloğlu/Ankara

Biz sılada evlat gurbet ellerde
Hasretle kalpleri yorar gideriz
Bayramlarda gelir diye yollarda
Vuslat hayalleri kurar gideriz..Hanife Çamkerten Maçça /Rize

Gurbetin yolları olsa altından
Suları çağlasa köprü altından
Kapıları açılsa bir bir bahtından
Pılıyı pırtıyı derer gideriz…Hasan Fayda / Konya

Dikeni bağrımda yara gurbetin
Saymam hatırını kırar giderim.
Biriktirip eşin dostun hasretin,
Tozpembe hayaller kurar giderim…İlker Durmuş/İzmir

Gurbetten gelip de, sizleri görsek
Hal hatır nedir, sorar gideriz
Sevgiyi paylaşıp, özlem gidersek
Elbet mutluluğa, erer gideriz…İsmail Şimşek (Gururi)/Artvin

Ekmeğin uğrunda yuvadan uçtuk
Ekmeği bol idi gönülde açtık
Kadere razıyız bizler mi seçtik
Bir kaç gün dünyada durur gideriz…İsmet Çamcı/Muğla

Keyfiyet değildir gurbete çıkmak
İnsanın amacı biraz aş, ekmek
Kazancı uğruna vardır ter dökmek
Bu uğurda kafa yorar gideriz…İsmet Develioğlu ( Turanlı )Osmaniye

Çile salkım salkım dert dürüm dürüm
Kanayan yarayı sarar gideriz
Sırtımızın yükü etti kötürüm
Yokuşlarda iniş arar gideriz… Kadir Şahin/Sivas

Gurbet ellerinde tükendi ömür
Düşlerimiz hayra yorar gideriz
Bizim kaderimiz böyleymiş emir
Sıladan haberler sorar gideriz…Kemal Köse /Kahramanmaraş

Biz gurbete gurbet, bize yabancı,
Yıllardır sineme, veriyor acı.
Vatana hasretlik, içimde sancı,
Derdimize kafa, yorar gideriz…Kılıç’ı (Zülfikar Kılıç)/Kayseri

Gün kardeşlik günü olduğu zaman,
Kalplere muhabbet dolduğu zaman,
Kul Garip’im destek bulduğu zaman,
Derya deniz dağ taş, yarar gideriz… Kul Garip(Ekrem Gül), Niğde/Bor

Kimi canan beller toprağı taşı.
Kimi acı diler ekmeği aşı.
Unutamaz kimi kavim gardaşı
Dağları taşları yarar gideriz…Lütuf veli /Kadirli.

Gurbetlik bitmiyor, verilmiş karar.
Hasreti vuslatla, karar gideriz.
İş işten geçince, vah neye yarar.
Sıralı dağları, yarar gideriz…Mehmet Akif Köse / Antalya

Güzeli ararız çirkinden kaçıp
Ağlayıp gözlerden kanlı yaş saçıp
Kanatsız da olsa kuş gibi uçup
Buluttan haberler sorar gideriz…Meliha Boz /İstanbul

Dünya denen gurbet bizlere dardır
Gönlümün sahibi gerçek yâr vardır
“Sevgilim” deriz ya mecazi yârdir
Gerçek sevgiliyi arar gideriz…Mevlüt Eşgünoğlu/ Atakum / Samsun

Bu nasıl gurbet ki, aldı ömrümü.
Şam rüzgârı esti, kırdı gülümü.
Tarta tarta bugün ile düğümü.
Hatır gönül demez, kırar gideriz… Mevlüt Işıldak el-azizli/İstanbul.

Yaban elde üç beş, nesil doğarken
Hasret bir taraftan, seni boğarken
Ecnebî parası cebe yağarken
Memleket hayâli, kurar gideriz…Murat Kahraman Murâdî/İstanbul

Doğduğumuz yerde ömür sürseydik
Eşi dostu doya doya görseydik
İman ile biz mezara girseydik
Sırtımıza kefen sarar gideriz. …Mustafa Zincirkıran(Behlül)/Kadirli

Bütün dostlar bir bir dönse sırtını
Zalim felek bana çekse kartını
Umursamam artık kertin kúrtünü
Yaramız kendimiz sarar gideriz…Muzaffer Deniz/MALATYA

Derler ki yazılmış adı da kader
Küçük beynimizi yorar gideriz.
Aklımıza gelir olunca keder
Bilene fikrini sorar gideriz…Mümin Üstün/Vezirköprü/Samsun

Oyalar dururuz dünya peşinde
Hilesiz katıksız ekmek aşında
Uyanınca bir gün dünya düşünde
İki metre bezi sarar gideriz…Narin Altan/Yozgat

Hasreti elemi hiç dert etmedik,
Kadere küsüp de isyan etmedik,
Düştük kalktık ama hiç pes etmedik,
Kanayan yarayı sarar gideriz…Necdet Akçakaya/Ankara

Hatay Yayladağı daha ne desem
İmkanım olup da yüz yüze gelsem
Sarıateş’im ben bilmiyor isem
Bir bileni bulup sorar gideriz…Nuh Sarıateş/İskenderun

Kalmışsa yollarda bir yolcu darda
Ayaklar üşümüş, bedeni harda
Kalmasın diyerek o garip zarda
Zincire bağlansam kırar giderim…Nurdan Uzun/ Bursa

Bitmez bu dünya sen geze geze
Zalimler mazlumu hep eze eze
Bir gün vadem biter sararlar beze
Dar olan bir kabre girer gideriz…Orhan Buran Buranî/Adana

Gurbeti çıkaran ocağın batsın,
İşimize saat kurar gideriz.
Hasret yüklü yürek nasıl da yatsın,
Döşeği, yorganı dürer gideriz.!…Ömer Parlak ( Adl-i ) / Ardahan

Gurbet attı ise boynuna kanca
Sessizce sızlatır kalbini önce
El veda demesi kolay mı sence
Aklını bir hayli yorar gideriz…Rabia Saylam Taşdemır/ Kırıkkale

Gönül bazen düşe kalka yorulur,
Bazen yerde kavlar gibi savrulur,
Bazen çölde yanar gibi kavrulur,
Saati vuslata kurar gideriz…Rabia Barış/Eskişehir

Dünyayı cennete çevirmek için
Muhabbet sarayı kurar gideriz.
Düşene sormayız neden ve niçin
Yarası olanı sarar gideriz…Ramazan Demirtaş/Kahramanmaraş

Taş duvara değil hasretlik bizde..
Tebessüm simada matem yas özde..
Kalp iledir aşk sanmayın sözde..
Adresi aşığa sorar gideriz…Sami Yağmur/Kırşehir

Haktan istenmeli, kul aciz kalır,
Çalışır çabalar hastalık alır,
Yaradan güçlü ne, derse o olur
Beyhude kendini yorar gideriz…Sefil Selimi/Kırıkkale

Gurbetin her yanı çok acı yakar
Hasretlik yüreği durmadan yıkar
Ana bacı gardaş acıyla bakar
Döneceğim deyip kurar gideriz…Selahattin Acun/Adana

Güzelim ülkede coşmuş soyumuz
Kuşaktan kuşağa sürmüş boyumuz
Değişmez yürekte asla huyumuz
Şehit makamına erer gideriz…Selahattin Ölmez// Osmaniye

Gidenler geriye dönmez ki gayrı.
Yapalım dünyada varise hayrı.
Gençler yaşlılara göstermez saygı.
Olumsuz bir düzen kurar gideriz.. Seyfi Metin /Osmaniye

Dünyada Dost Düşman iyi bilmeli
Türk’ün kanı bu varanın bedeli
Benim Toprağıma uzanan eli
Kim olursa olsun kırar gideriz…Seyit Berber/Adana

Hak galu deyince biz bela dedik
Çok şükür vermişiz karar gideriz
Hakkı hak biliriz batılı batıl
Sanma bir birine karar gideriz…Şemsettin Güneş/Ankara

Kadioğli hasret hep eski tada
Sevsek dahi eremeyiz murada
Şu üç günlük fani yalan dünyada
Kalple gönülleri kırar gideriz…Tekin Kılıç-(Kadioğli) –Artvin

Ağa ettik köye bagrat kazını
Şeytan görsün sıfatını yüzünü
Ağır yaramıza bardız tuzunu
Cinbiber sosuyla sarar gideriz…Ümit Başdağ/Erzurum

Sevgili gurbette, hasreti acı
Çilesi kutsaldır, başların tacı
Haber almak merhem, gönlün ilacı
Yolları ilmekle, örer gideriz….Yaşar Temirli (Işıkhan)/Bozüyük _Bilecik

Eylemez kısmetin, bir’den gelirse
Sorulmaz vaktine, nasip ederse
Sarılır yoluna, gurbet ederse
Hatırla bezenir, derer gideriz…Yurdanur İşleyen /Amasya

Ana Baba kardeş düştük hep ayrı
Görmedim gurbette tadı ve hayrı
Gece gündüz çilem bir bitse gayrı
Rızkımızı alır derer gideriz…Yusuf Lelik / Adana

Canımız yansa da, şükür ederiz
Gurbet bu, bilinmez neler çekeriz
Doyduğumuz yerdir tabi severiz
Ölünce tabuta girer gideriz…Zinet Ermiş/Almanya

Çaresiz dertlere derman aradık
Gönlümüze göre ferman aradık
Cihanda dikensiz orman aradık
Heves saatini kurar gideriz…Ziyânûrdan /Ankara

İlimden uzaksan gurbettesin sen
Şehirdesin veya köylerdesin sen
Deli poyraz gibi eğer esersen
Gönül kendimizi arar gideriz…Ziya Polat/ Karaisalı